Nieuws

16 okt 2017
Nieuws
Er staat een nieuwe versie van de sectorprojectietool online. Met deze interactieve toepassing kunnen de resultaten van het ‘projectiemodel sectoren’ geraadpleegd worden.
14 dec 2017
Cijferfocus
In het derde kwartaal van 2017 stonden bij de Vlaamse ondernemingen 90 650 loontrekkende jobs in loondienst vacant. Het gaat daarbij om betaalde arbeidsplaatsen die hetzij nieuw werden gecreëerd, hetzij onbezet zijn of die binnenkort vrijkomen, en waarvoor kandidaten van buiten de onderneming gezocht worden.
08 dec 2017
Cijferfocus
Het aandeel NEET-jongeren (‘Not in Education, Employment, or Training’) steeg in het Vlaams Gewest tijdens de eerste jaren van de economische crisis van 6,3% in 2008 naar 10,5% in 2013. Sinds 2014 daalde deze indicator jaar na jaar.
17 nov 2017
Cijferfocus
Met een kloof van 1,13 in 2016 was de werkzaamheidsgraad van mannen (76,3%) nog steeds 13% hoger dan die van vrouwen (67,7%). Indien we de werkzaamheidsgraad uitdrukken in voltijds equivalente jobs (VTE), dan komt de genderkloof met 1,39 heel wat hoger te liggen.
07 nov 2017
Cijferfocus
In het derde kwartaal van 2017 werden er ten opzichte van vorig jaar 8,3 procent minder faillissementen geregistreerd in Vlaanderen (van 995 naar 912). Die daling kent wel een zekere variatie over de verschillende sectoren heen.
19 okt 2017
Cijferfocus
In 2016 was minder dan een op de drie (31,4%) jongeren actief op de Vlaamse arbeidsmarkt. In het Waals (25,2%) en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (23,4%) gaat het zelfs om (minder dan) een op de vier actieve jongeren.
16 okt 2017
Nieuws
De interactieve toepassing Werkzaamheidsprojectie kreeg haar jaarlijkse update. Met deze tool kan u voor de periode 2018-2025 zelf projecties uitvoeren van o.a. de werkzaamheidsgraad, het aantal werkenden en hiervan afgeleide indicatoren, zoals de vervangingsvraag en de economische afhankelijkheidsratio.
16 okt 2017
Nieuws
Rond de eeuwwisseling (1996-2001) bedroeg de vervangingsvraag ten gevolge van definitieve arbeidsmarktuittrede van 50-plussers in Vlaanderen het equivalent van 201 000 vacatures. Dit aantal zal verdubbelen naar 405 400 vervangingsvacatures in de periode 2021-2026.
04 okt 2017
Nieuws
In 2016 waren er voor het eerst evenveel vijftigers als dertigers aan het werk in het Vlaams Gewest. De 50- tot 59-jarigen strandden met 699 700 werkenden op een zucht van de kaap van 700 000, nog slechts een fractie minder dan de 702 400 werkende 30- tot 39-jarigen.
19 sep 2017
Nieuws
De beroepssamenstelling van de werkende bevolking is aan snelle wijzigingen onderhevig. De beroepsklassen met de grootste aangroei zijn de 'intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen' (+7,7%) en de 'elementaire beroepen' (+13,0%).

Pagina's

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine