Nieuws

07 jul 2017
Cijferfocus
De Belgische werkloosheid ligt met 7,9% in 2016 een stuk hoger dan de "ongeveer 3%" die geassocieerd wordt met een toestand van volledige tewerkstelling. Bovendien zijn nergens in Europa de regionale verschillen zo groot als in België.
04 jul 2017
Cijferfocus
In de eerste vijf maanden van het jaar daalt de spanningsratio tot 5,9 niet-werkende werkzoekenden per openstaande VDAB-vacature. De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt werd zo nog wat groter. Deze evolutie is het gevolg van de daling van het aantal nwwz en de toename van het aantal openstaande VDAB-vacatures.
23 jun 2017
Nieuws

Het juninummer van Over.Werk brengt u vijftien samenvattingen van recent afgerond arbeidsmarktonderzoek, twee monitoringartikels en een 'open debat'-bijdrage.

14 jun 2017
Nieuws
Het Steunpunt Werk is op zoek naar een junior 'wetenschappelijk medewerker arbeidsmarktonderzoek'.
02 jun 2017
Cijferfocus
Vlaamse schoolverlaters die een diploma middelbaar onderwijs behalen hebben een brutojaarloon dat 23,9% hoger ligt dan bij degenen die geen diploma behalen. Een diploma heeft dus nog steeds een doorslaggevende signaalfunctie op de Vlaamse arbeidsmarkt.
25 apr 2017
Cijferfocus

De Vlaamse loontrekkende tewerkstelling groeit aan een gestaag tempo: voor het vierde kwartaal van 2016 wordt het aantal RSZ-loontrekkenden geraamd op 2 142 600, een toename van 1,2% op jaarbasis. Nemen we het precrisis-niveau van januari 2008 als referentiepunt, dan stellen we een totale groei vast van 4,2% (+87 000 loontrekkenden). 


06 apr 2017
Cijferfocus

In het vierde kwartaal 2016 lag het trendniveau van de werkzaamheidsgraad in het Vlaams Gewest op 72,0% (gemiddelde over de voorbije vier kwartalen). Daarmee steeg de indicator met 0,3 procentpunt ten opzichte van het trendniveau van het voorgaande kwartaal en met 0,1 procentpunt in vergelijking met het vierde kwartaal van 2015.


23 mrt 2017
Nieuws
In 2015 bedroeg voor het Vlaams Gewest de werkzaamheidsgraad van 20- tot 64-jarigen die geboren zijn in België 73,6%. Voor personen geboren buiten de EU28 was dit slechts 53,7%. Er is dus een kloof van 19,9 procentpunten.
15 mrt 2017
Nieuws

De werkzaamheidsgroei bij vrouwen gaat gepaard met een forse toename in het aandeel deeltijdarbeid. In 1983 werkte zowat een op de vijf vrouwen in een deeltijdse baan (21,2%), in 2015 is dit aandeel verdubbeld tot 42,9%.


Pagina's

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine