Nieuws

16 okt 2017
Nieuws
Er staat een nieuwe versie van de sectorprojectietool online. Met deze interactieve toepassing kunnen de resultaten van het ‘projectiemodel sectoren’ geraadpleegd worden.
16 okt 2017
Nieuws
De interactieve toepassing Werkzaamheidsprojectie kreeg haar jaarlijkse update. Met deze tool kan u voor de periode 2018-2025 zelf projecties uitvoeren van o.a. de werkzaamheidsgraad, het aantal werkenden en hiervan afgeleide indicatoren, zoals de vervangingsvraag en de economische afhankelijkheidsratio.
16 okt 2017
Cijferfocus
04 okt 2017
Cijferfocus
19 sep 2017
Cijferfocus
De beroepssamenstelling van de werkende bevolking is aan snelle wijzigingen onderhevig. De beroepsklassen met de grootste aangroei zijn de 'intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen' (+7,7%) en de 'elementaire beroepen' (+13,0%).
15 sep 2017
Cijferfocus
Van alle loontrekkenden (15-64 jaar) woonachtig in de provincie Vlaams-Brabant, werkte anno 2015 bijna drie op de tien (29,4%) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Niet alleen proportioneel, ook in absolute termen – met 119 000 loontrekkenden – is dit veruit de grootste interprovinciale pendelstroom.
06 sep 2017
Cijferfocus
De kans op werk nam voor werkloze 50-plussers toe van 2,1% in 2010 tot 3,8% in 2017. Ondanks deze sterke stijging ligt de kans op werk voor deze groep nog duidelijk lager dan voor de jongere leeftijdsgroepen.
17 jul 2017
Nieuws
In december 2017 brengt het Steunpunt Werk een themanummer uit van Over.Werk over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Heeft u onderzoek of denkwerk verricht dat een licht werpt op dit of aanverwante thema’s?
07 jul 2017
Nieuws
De Belgische werkloosheid ligt met 7,9% in 2016 een stuk hoger dan de "ongeveer 3%" die geassocieerd wordt met een toestand van volledige tewerkstelling. Bovendien zijn nergens in Europa de regionale verschillen zo groot als in België.

Pagina's

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine