You must have Javascript enabled to use this form.

De meting van opleidingsinspanningen. Ontwikkeling van een Vlaamse boordtabel

Vanderbiesen Wouter
Djait Faiza
WSE Reports

Op Europees, federaal en regionaal niveau worden verschillende doelen gesteld om de opleidingsinspanningen van sectoren, bedrijven en individuele werknemers te stimuleren. Op Europees vlak denken we aan de Lissabondoelstelling die vooropstelt dat tegen 2010 minstens 12,5% van de bevolking bij- of nascholing zou volgen. Op federaal niveau bestaat de investeringsdoelstelling die beoogt dat 1,9% van de loonmassa in ondernemingen wordt besteed aan de vorming van werknemers of de ambitie om tegen 2010 een opleidingsparticipatiegraad van 50% te bereiken.

Parallel aan het toenemend belang van (inter)nationale en regionale doelstellingen, is de opvolging van acties en evoluties inzake permanente vorming uitgegroeid tot een belangrijk aspect van arbeidsmarktmonitoring. Om deze monitoring te optimaliseren, ontwikkelde het Steunpunt WSE in samenwerking met het Departement WSE een boordtabel over voortgezette (beroeps)opleiding. Deze boordtabel is een schakel in een geïntegreerd arbeidsmarktstatistiekmodel voor Vlaanderen.

In dit rapport lichten we de opbouw van de boordtabel toe en geven we de belangrijkste indicaties van hoe de inspanningen in formele voortgezette beroepsopleiding evolueren. Het rapport omvat vier hoofdstukken. In het eerste, theoretische hoofdstuk van dit rapport staan we stil bij de opbouw van de boordtabel. Enerzijds bekijken we de context en het analysekader waarin een Vlaamse boordtabel rond opleidingsinspanningen kan worden gesitueerd. Anderzijds staan we stil bij de opleidingsindicatoren die we in de boordtabel opnemen en de bronnen die we zullen aanwenden om deze indicatoren te kunnen berekenen.

In de volgende drie hoofdstukken vullen we de boordtabel in met het beschikbare cijfermateriaal afkomstig van de drie basisbronnen die ons gegevens verschaffen over de opleidingsdeelname inzake voorgezette beroepsopleiding. In hoofdstuk 2 geven we een raming van de vormingsinspanningen van ondernemingen op basis van de sociale balansen, in hoofdstuk 3 analyseren we de opleidingsinspanningen van bedrijven aan de hand van de gegevens uit de Continuing Vocational Training Survey (CVTS) vanuit een Europees perspectief, en in hoofdstuk 4 bekijken we welke informatie de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) dan wel de Labour Force Survey (LFS) ons kan verschaffen over de opleidingsdeelname in de bevolking en bij de werkenden.

Download publicatie: 
Referentie: 
Vanderbiesen, W., & Djait, F. (2009). De meting van opleidingsinspanningen. Ontwikkeling van een Vlaamse boordtabel (WSE Report 9-2009). Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie.
Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow