You must have Javascript enabled to use this form.

Bevolking naar socio-economische positie, geslacht, leeftijd en woonplaats (Belgische gemeenten; 2003-2016)

Arbeidsmarktpositie

Socio-economische posities:
 werkend
 niet-werkend werkzoekend
 niet beroepsactief

Regio's: 
Gemeenten
Resoc's
Provincies
Gewesten
Leeftijd: 
15-64
20-64
Periode: 
2003-2016
Kenmerken: 
Geslacht
Leeftijd
Socio-economische positie
Bronvermelding: 

Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, CBS, IGSS, OEA, SEE, RVA, IWEPS, FOD Economie - Bevolkingsstatistieken, DWH AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt Werk)

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow