You must have Javascript enabled to use this form.

Pendelstromen bij de loontrekkenden (15-64 jaar) naar geslacht, leeftijd en WSE-sector (Belgische gewesten; 2006-2015)

Pendel

Sectorindeling:
 2006-2007: indeling in hoofdsectoren, volgens WSE(40)-sectoren op basis van de Nace-Bel-nomenclatuur 2003 (Rev.1)
 Vanaf 2008: indeling in hoofdsectoren, volgens WSE(42)-sectoren op basis van de Nace-Bel-nomenclatuur 2008 (Rev.2)

Leeftijdsklassen:
 15-24 jaar
 25-49 jaar
 50-64 jaar

Regio's: 
Gewesten
Leeftijd: 
15-64
Periode: 
2006-2015
Kenmerken: 
Geslacht
Leeftijd
Hoofdsector
WSE-sector
Bronvermelding: 

Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ Gedecentraliseerde statstiek, RSVZ, RSZ, RSZPPO, RIZIV, RVA (Bewerking Steunpunt Werk)

Tags: 
Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow