You must have Javascript enabled to use this form.

Overzicht interactieve toepassingen

Het Steunpunt Werk biedt interactieve toepassingen aan waar u zelf mee aan de slag kan om cijfers te berekenen of projecties uit te voeren.

Op dit moment zijn er vijf toepassingen beschikbaar

  • Vlaanderen binnen Europa: een toepassing om de arbeidsmarkt in Vlaanderen en België te vergelijken met de andere gewesten en met andere Europese landen
  • Beroepenmonitor: een toepassing om historische evoluties in de werkgelegenheid in beroepen te raadplegen
  • Sectorprojectie: een toepassing om via projecties zicht te krijgen op de toekomstige aanwervingsbehoefte en vergrijzing in een sector
  • Werkzaamheidsprojectie: een toepassing om toekomstige werkzaamheidsgraden in Vlaanderen en België te projecteren
  • Werkzaamheidsdoelen: een toepassing om de werkzaamheidsprojectie van het Steunpunt Werk te confronteren met officiële of zelf geformuleerde werkzaamheidsdoelstellingen

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow