You must have Javascript enabled to use this form.

Vlaamse bedrijven voeren opleidingsinspanningen op

Sourbron Michelle
Herremans Wim
Arbeidsmarktflitsen

Een van de doelstellingen in het Pact 2020 heeft betrekking op de opleidingsinspanningen in de bedrijven: ”In 2020 zullen meer bedrijven en sectoren een strategisch competentiebeleid voeren.” De sociale balans is een van de weinige bronnen die in het kader van deze doelstelling een jaarlijkse opvolging toelaat.

Met de sociale balans beschikken we over informatie betreffende de vormingsinspanningen van de meeste Belgische bedrijven die personeel tewerkstellen. Door een koppeling met RSZ-gegevens kunnen we de resultaten bovendien verder opdelen en krijgen we schattingen op niveau van de gewesten en de sectoren. Zo hebben we eveneens een instrument in handen om deze opleidingsinspanningen op Vlaams niveau in kaart te brengen en op te volgen.

Uit de analyse blijkt alvast dat steeds meer bedrijven voortgezette opleiding aanbieden en dat hiermee steeds meer werknemers bereikt worden.

Download publicatie: 
Referentie: 

Sourbron, M. & Herremans, W. (2014). Vlaamse bedrijven voeren opleidingsinspanningen op (Arbeidsmarktflits 120). Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow