You must have Javascript enabled to use this form.

Missie

Het Steunpunt Werk (2016-2020) is een kenniscentrum dat wetenschappelijke expertise opbouwt inzake beleidsmonitoring en analyse van de arbeidsmarkt met het oog op de ondersteuning en oriëntatie van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. De opdrachten van het Steunpunt Werk hebben onder meer betrekking op de ontwikkeling van indicatoren, gestructureerde tijdreeksen, projectiemodellen en simulatietools voor de voorbereiding, monitoring en evaluatie van het arbeidsmarktbeleid. Daarnaast legt het Steunpunt Werk zich toe op de analyse van de Vlaamse arbeidsmarkt en de benchmarking in een Europees vergelijkend perspectief. Bovendien neemt het Steunpunt Werk een belangrijke rol op bij de valorisatie en verspreiding van arbeidsmarktinformatie. Het zorgt ook voor een maximale ontsluiting van voor het arbeidsmarktbeleid relevante data(banken).

Het Steunpunt Werk bouwt in belangrijke mate verder op de realisaties en projecten van de monitoringunit (Centre of Expertise for Labour Market Monitoring, CELM) van het voormalige Steunpunt Werk en Sociale Economie. Het huidige Steunpunt Werk is echter nog nauwer betrokken bij de beleidscyclus en zorgt voor een directe ondersteuning van de Vlaamse overheid.

Het Steunpunt Werk is als onderzoekscentrum ingebed in de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven en staat onder leiding van prof. dr. Luc Sels. Dr. Sarah Vansteenkiste is de coördinator van het Steunpunt.

Download hier het meerjarenprogramma van het Steunpunt Werk 2016-2020.

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow