You must have Javascript enabled to use this form.

Nieuwe cijfers over jobs en vestigingen in de cijfercollectie ‘lokale arbeidsmarkten’

Nieuws

Recent werden de gemeentelijke cijfers over het aantal jobs, de jobratio en het aantal vestigingen (met personeel) geüpdatet met de gegevens voor 2014. In de bijgewerkte draaitabellen kunnen de cijfers over de jobs worden opgesplitst naar statuut (jobs voor loontrekkenden, zelfstandigen of helpers) en verder verfijnd volgens sector.

Tevens werden de cijfers aangevuld over het aantal vestigingen (met personeel) naar sector en dimensieklasse. Dit alles tot op het niveau van België en de gewesten, provincies, RESOC's en gemeenten.

Alle cijfers zijn terug te vinden in de cijfercollectie 'lokale arbeidsmarkten' (indicatoren 'jobs', 'jobratio' en 'vestigingen').

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine