You must have Javascript enabled to use this form.

Recent arbeidsmarktonderzoek in Over.Werk 2016 nr. 2

Nieuws

Het decembernummer van Over.Werk biedt u zeventien samenvattingen van interessante, recente studies over de Vlaamse, Belgische en Nederlandse arbeidsmarkt.

De volgende thema's komen aan bod:

 • de impact van digitalisering op de arbeidsmarkt
 • meting van niet-financiële performantie van sociale ondernemingen
 • de evolutie van snelgroeiende bedrijven in Vlaanderen
 • een evaluatie van het Jeugdwerkplan en verlenging van de wachttijd
 • zoekstrategieën van jongeren
 • de effectiviteit van vacatureverwijzingen
 • het arbeidsmarktbeleid voor oudere werkzoekenden in Vlaanderen en Nederland
 • een haalbaarheidsstudie rond loopbaansparen
 • gelijkgestelde periodes in de pensioenberekening
 • een bespreking van de zelfdeterminatietheorie
 • nulmeting van zinvol werk in Vlaanderen
 • het rendement van opleidingen in het beleidsdomein Werk
 • incentives voor duaal leren
 • de arbeidsmarkttrajecten van inburgeraars
 • de gevolgen van de instroom van vluchtelingen
 • de inzetbaarheid van laaggeschoolde werknemers
 • de genderloonkloof

In het redactioneel leest u alvast iets meer over elk van deze bijdragen.

Over.Werk-abonnees kunnen alle artikels digitaal raadplegen.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine