You must have Javascript enabled to use this form.

7,6% van de Vlaamse jongeren in baanloos gezin

Nieuws

Het aandeel jongeren (0-17 jaar) dat opgroeit in een gezin waar niemand werkt, bedraagt anno 2015 7,6% in Vlaanderen. Dit percentage ligt beduidend lager dan in het Waals gewest (18,2%) en Brussels Hoofdstedelijk gewest (24,3%).

Vlaanderen hoort in Europees opzicht bij de regio’s met de laagste aandelen jongeren in baanloze gezinnen, terwijl het Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest het lijstje – in negatieve zin – afsluiten. Hoewel Vlaanderen relatief goed scoort op deze indicator anno 2015, liet het het afgelopen decennium wel een stijging optekenen van 0,8 procentpunt. Deze toename in aandeel jongeren in baanloze gezinnen ligt in lijn met de Europese trend, maar is desalniettemin relevant om verder op te volgen.

In onze Werk.Focus kan u een meer uitgebreide analyse lezen over het belang van opgroeien in gezinnen waar gewerkt wordt. U kan het aandeel jongeren in baanloze gezinnen zelf verder opvolgen via onze interactieve en visuele toepassing ‘Vlaanderen binnen Europa’.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow