You must have Javascript enabled to use this form.

Evolutie Vlaamse werkloosheidsgraad (2008-2015)

Nieuws

In heel wat Europese landen nam de werkloosheidsgraad sinds de crisis (sterk) toe. In buurland Frankrijk ging de werkloosheid met 3,3 procentpunten omhoog sinds de crisis, in Nederland zelfs met 4,0 procentpunten. In ons land was de toename gematigder. Voor België als geheel gaat het om een stijging met 1,6 procentpunten. Met een evolutie van 3,8% naar 5,0% was de stijging relatief beperkt in het Vlaams Gewest (+1,2 procentpunten). Daarmee blijft de Vlaamse werkloosheid internationaal gezien op een laag niveau. In het Waals Gewest (+2,1 procentpunten) en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+1,6 procentpunten) nam de werkloosheidsgraad sterker toe. De werkloosheidsgraden blijven er bovendien hoog liggen (respectievelijk 11,7% en 17,3% in 2015). Op die manier is de kloof met Vlaanderen sinds de crisis verder toegenomen.

De Duitse evolutie staat in sterk contrast met deze van de Belgische gewesten, en buurlanden Nederland en Frankrijk. Het Duitse federale Agentschap voor Arbeid meldt dat de werkloosheid in Duitsland in januari is gedaald tot het laagste peil sinds de hereniging van West- en Oost-Duitsland in 1990 (zie Trends 31/01/2017). Het agentschap maakt gewag van een werkloosheidsgraad van 5,9%. De werkloosheidsgraad volgens een internationaal vergelijkbare definitie ligt met een jaargemiddelde van 4,6% voor 2015 (meest recente jaar beschikbaar) zelfs nog lager. Maken we de vergelijking met 2008, het jaar vóór aanvang van de financiële crisis, dan zien we een daling van de Duitse werkloosheidsgraad met 2,9 procentpunten. Deze daling werd al ingezet sinds het voltrekken van de Hartz-hervormingen in de periode 2003-2005. Met onder andere de creatie van laagbetaalde mini-jobs, de versoepeling van uitzendarbeid en een aanzienlijke verlaging van de werkloosheidsuitkeringen, werden werklozen ertoe aangezet om zich in te schakelen in de arbeidsmarkt, desnoods aan een relatief laag loon. Onmiddellijk na het losbreken van de crisis was er een kleine terugval, maar de dalende werkloosheid werd snel weer verdergezet.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow