You must have Javascript enabled to use this form.

Werkzaamheidsgraad pas afgestudeerden op 85,1%

Nieuws

Een minder bekende EU-2020 doelstelling die we terugvinden op Eurostat heeft betrekking op de werkzaamheidsgraad van 20- tot 34-jarigen die recent zijn afgestudeerd met minstens een diploma hoger secundair onderwijs en in de referentieperiode van vier weken geen vorm van opleiding volgden. De doelstelling beoogt een werkzaamheidsgraad van 82% tegen 2020 bij deze doelgroep.

Kijken we naar Vlaanderen dan piekt de werkzaamheidsgraad van deze pas afgestudeerden in 2008 maar door de economische crisis is er in de daaropvolgende jaren een dalende trend zichtbaar. Pas vanaf 2013 lijkt de arbeidsmarkt zich weer te stabiliseren. Het Vlaams Gewest doet het in vergelijking met het Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en EU-28 opmerkelijk goed met een werkzaamheidsgraad van 85,1% in 2015. De kloof bedraagt respectievelijk 14, 12 en 8 procentpunten. Vlaanderen behaalt daarmee de vooropgestelde doelstelling.

Wanneer we de midden- en hooggeschoolden afzonderlijk bekijken, is er een duidelijke verschil zichtbaar. In 2015 is in Vlaanderen 80,2% van de pas afgestudeerde middengeschoolden aan het werk, bij de hooggeschoolden is dit 88,2%.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine