You must have Javascript enabled to use this form.

Aandeel deeltijds werkende vrouwen op 42,9%

Nieuws

Een van de meest markante evoluties op de arbeidsmarkt tijdens de voorbije decennia is ongetwijfeld de veranderende positie van vrouwen. De voorbije dertig jaar is de arbeidsparticipatie van vrouwen sterk toegenomen. Tussen 1983 en 2015 steeg het aandeel werkende vrouwen met bijna 30 procentpunten: van 40,3% in 1983 tot 69,2% in 2015. Toch moeten we bij deze positieve trend een kanttekening maken. De werkzaamheidsgroei bij de vrouwen gaat immers gepaard met een forse toename in het aandeel deeltijdarbeid. In 1983 werkte zowat een op de vijf vrouwen in een deeltijdse baan (21,2%), in 2015 is dit aandeel verdubbeld tot 42,9%. Deze groei is de laatste jaren echter afgezwakt. Tussen 2006 en 2015 kunnen we zelfs spreken over een stagnatie.

In het Werk.Rapport ‘Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050’, bekijken we hoe het aandeel deeltijdwerk bij vrouwen en mannen verder zou kunnen evolueren richting 2050 indien we rekening houden met de evoluties van de voorbije decennia.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow