You must have Javascript enabled to use this form.

Wat als … er dubbel zoveel hooggekwalificeerde als middengekwalificeerde jobs zouden zijn?

Vansteenkiste Sarah
Vanderbiesen Wouter
Sels Luc
Werk.Focus

In deze Werk.Focus, gebaseerd op het rapport Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050, staan we stil bij de verdere ontwikkeling van het kwalificatieniveau van de jobs. Hoe evolueert het aandeel werkenden in laag-, midden- en hooggekwalificeerde jobs richting 2050 indien we op een gedegen manier rekening houden met de evoluties van de voorbije decennia? Gaan we richting 60% hooggekwalificeerde jobs en 30% middengekwalificeerde jobs in 2050?

Download publicatie: 
Referentie: 
Vansteenkiste, S., Vanderbiesen, W., & Sels, L. (2017). Wat als … er dubbel zoveel hooggekwalificeerde als middengekwalificeerde jobs zouden zijn? (Werk.Focus 2017 nr.5). Leuven: Steunpunt Werk.
Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine