You must have Javascript enabled to use this form.

Grote kloof in werkzaamheid van personen geboren in België vs buiten EU28

Nieuws

Personen met een migratieachtergrond hebben het moeilijker op de Vlaamse arbeidsmarkt. Dit blijkt onder meer uit de werkzaamheidsstatistieken uit de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). In 2015 bedroeg voor het Vlaams Gewest de werkzaamheidsgraad van 20- tot 64-jarigen die geboren zijn in België 73,6%. Voor personen geboren buiten de EU28 was dit slechts 53,7%. Er is dus een kloof van 19,9 procentpunten.

Als we kijken naar de evolutie van de afgelopen vijf jaar, zien we dat er weinig veranderd is in de werkzaamheid van beide groepen. In 2011 bedroeg de werkzaamheidsgraad van de personen geboren in België 73,3%, voor deze met een geboorteland buiten de EU28 was dit 53,0%. De werkzaamheid van de personen geboren buiten de EU28 (+0,7 procentpunt) is dus iets sterker toegenomen dan voor de personen geboren in België (+0,3 procentpunt), waardoor de kloof tussen beide groepen de afgelopen jaren ook iets kleiner is geworden.

Voor meer werkzaamheidscijfers naar geboorteland verwijzen we naar onze cijferrubriek ‘Vlaanderen in Europa’, indicator ‘Werkzaamheidsgraad’.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine