You must have Javascript enabled to use this form.

4,2% groei Vlaamse loontrekkende tewerkstelling sinds 2008

Nieuws

Het recentste kwartaalbericht van het Steunpunt Werk leert dat de Vlaamse loontrekkende tewerkstelling aan een gestaag tempo blijft groeien. Voor het vierde kwartaal van 2016 wordt het aantal RSZ-loontrekkenden geraamd op 2 142 600, een toename van 1,2% op jaarbasis. Nemen we het precrisis-niveau van januari 2008 als referentiepunt, dan stellen we een totale groei vast van 4,2% in het vierde kwartaal van 2016 (+87 000 loontrekkenden). 

Deze globale (netto)tewerkstellingsgroei is volledig toe te schrijven aan de quartaire (+12,3% loontrekkenden sinds 2008-I) en de tertiaire sector (+8,7%). De secundaire sector (industrie en bouw) kende een sterke krimp (-12,2%). Toch tonen de recentste cijfers aan dat in de secundaire sector de jarenlange tewerkstellingskrimp omgebogen werd naar een lichte groei (+0,2% op jaarbasis).

Meer weten? U kan deze en andere indicatoren over de Vlaamse arbeidsmarkt terugvinden in ons kwartaalbericht van april 2017. Na een synthese van de recente trends geven we in dit bericht via een reeks tabellen en figuren een overzicht van de laatst beschikbare cijfers voor de belangrijkste indicatoren inzake conjunctuur, werkzaamheid, werkloosheid, (sectorale) tewerkstelling en de vacaturemarkt.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow