You must have Javascript enabled to use this form.

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het totaal aantal jobs en vestigingen met personeel: update 2015

Vanderbiesen Wouter
Methodologie

Dit methodologisch rapport geeft een cijfermatige weergave van de verschillende stappen die doorlopen worden bij de update voor 2015 van de raming van het aantal jobs en het aantal vestigingen met personeel.

Een gedetailleerde toelichting bij de gehanteerde concepten en methodologie is terug te vinden in de methodologische rapporten bij de nulmeting van het totaal aantal jobs en het aantal vestigingen met personeel.

Referentie: 

Vanderbiesen, W. (2017). Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het totaal aantal jobs en vestigingen met personeel: update 2015 (Methodologisch rapport). Leuven: Steunpunt Werk

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine