You must have Javascript enabled to use this form.

Behalen middelbaar diploma levert 23,9% hoger loon op

Nieuws

We weten op dit moment nog maar weinig over het concrete rendement van secundaire scholing op de Vlaamse arbeidsmarkt. In onze studie (Mazrekaj, De Witte & Vansteenkiste, 2017) die werd opgenomen in de Standaard (02/06/17) en verschenen is in het juni-nummer van Over.Werk, zijn we het rendement nagegaan van een extra jaar secundaire scholing en het behalen van een middelbaar diploma. We hadden daartoe een unieke dataset ter beschikking die voor alle Vlaamse schoolverlaters uit 2011 kenmerken van de schoolloopbaan aan die van de arbeidsmarktloopbaan koppelt. Een dergelijke studie is voor zover wij weten nog niet eerder uitgevoerd in Vlaanderen.

De resultaten tonen aan dat het rendement van een extra jaar secundaire scholing significant positief is: een jaar extra scholing doet het brutojaarloon toenemen met 6,6%. Bovendien ligt dit rendement hoger voor mannen (9,2%) dan voor vrouwen (2,0%). Langer op de schoolbanken zitten, loont dus voor Vlaamse schoolverlaters. Bovendien stelden we vast dat het effectief behalen van een diploma nog veel meer rendeert (23,9%) dan het louter langer schoollopen. Vlaamse schoolverlaters die een diploma middelbaar onderwijs behalen hebben een brutojaarloon dat 23,9% hoger ligt dan bij degenen die geen diploma behalen. Een diploma heeft dus nog steeds een doorslaggevende signaalfunctie op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Het gevonden rendement van een diploma wordt hoofdzakelijk gedreven door het effect bij mannen (37,1%). Vrouwen hebben slechts in beperkte mate baat bij het verwerven van een diploma (2,0%). Het behalen van een diploma middelbaar onderwijs heeft dus geen duidelijke signaaleffect bij vrouwen. De verklaring voor de gevonden genderverschillen moet waarschijnlijk gezocht worden in de uiteenlopende sectoren en beroepen waar mannen en vrouwen terechtkomen. Het is bijvoorbeeld zo dat heel wat vrouwen die geen hogere studies aanvangen tewerkgesteld zijn in de dienstencheque-sector, waar het behalen van een diploma een minder grote rol speelt. Mannen kiezen veel minder voor deze sector en hebben daardoor mogelijk veel vaker een diploma nodig om aan een job te geraken.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow