You must have Javascript enabled to use this form.

Grote diversiteit in arbeidsmarktprestaties van Vlaamse steden en gemeenten

Vanderbiesen Wouter
Werk.Focus

Achter de globale arbeidsmarktprestaties van de Vlaamse beroepsbevolking schuilt een grote lokale diversiteit. Op basis van een clusteranalyse delen we de Vlaamse steden en gemeenten op in vijf groepen. We doen voor deze analyse een beroep op indicatoren uit de Vlaamse Arbeidsrekening. Om de opdeling te maken, kijken we naar de werkzaamheidsgraad (globaal, vrouwen, 55-plussers)  en de jeugdwerkloosheidsgraad in 2015 en de evoluties in deze indicatoren tussen 2005 en 2015. De eerste cluster, met de beste arbeidsmarktprestaties, bestaat vooral uit kleinere gemeenten uit West- en Oost-Vlaanderen.

Download publicatie: 
Referentie: 
Vanderbiesen, W. (2017). Grote diversiteit in arbeidsmarktprestaties van Vlaamse steden en gemeenten. (Werk.Focus 2017 nr.11). Leuven: Steunpunt Werk.
Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine