You must have Javascript enabled to use this form.

Nog maar 5,9 nwwz per openstaande VDAB-vacature

Nieuws

De Vlaamse arbeidsmarkt laat al enige tijd verschillende positieve trends optekenen. In het kwartaalbericht van april 2017 rapporteerden we dat de werkzaamheid opnieuw steeg, de werkloosheid daalde en het aantal vacatures nog steeds in de lift zit. Deze positieve evoluties hebben echter ook een keerzijde. Een kleiner aantal werkzoekenden in combinatie met een groter aantal vacatures heeft tot gevolg dat het voor werkgevers minder evident is om geschikt personeel te vinden voor het invullen van een vacature. Deze toenemende krapte op de arbeidsmarkt blijkt duidelijk uit de evolutie van de spanningsratio.

In de figuur wordt deze spanningsratio – het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz) per openstaande VDAB-vacature –  weergeven voor de jaren 2008 tot en met 2017. De spanningsratio voor 2017 is daarbij berekend op basis van de maanden januari tot en met mei. De dalende trend van de spanningsratio lijkt zich ook verder te zetten in 2017. In de eerste vijf maanden van het jaar daalt de spanningsratio tot 5,9 niet-werkende werkzoekenden per openstaande VDAB-vacature. De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt werd zo nog wat groter. Deze evolutie is het gevolg van de daling van het aantal nwwz en de toename van het aantal openstaande VDAB-vacatures. Het gemiddeld aantal niet-werkende werkzoekenden in de eerste vijf maanden van 2017 lag 5,1% lager dan het jaargemiddelde voor 2016, terwijl het gemiddeld aantal openstaande vacatures steeg met 14,8%.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine