You must have Javascript enabled to use this form.

Belgische werkloosheidsgraad in 2016 op 7,9%

Nieuws

Recent is het debat over de haalbaarheid van een ‘volledige tewerkstelling’ opnieuw aangewakkerd. Een volledige tewerkstelling wordt gezien als een arbeidsmarkt met slechts een minimale, frictionele werkloosheid van ongeveer 3%.  Zowel in Duitsland als in België wordt volledige tewerkstelling vanuit politieke hoek als een doelstelling op middellange termijn (richting 2025) naar voren geschoven.

Wanneer we de werkloosheidsgraad op basis van de Eurostat/ILO-definitie als leidraad nemen, zien we dat de Belgische werkloosheidsgraad 7,9% bedraagt anno 2016, tegenover bijvoorbeeld 4,2% in Duitsland (zie linkeras in de figuur). België wordt daarbij gekenmerkt door grote verschillen in werkloosheidsgraad tussen de regio’s. Zo bedraagt de werkloosheidsgraad in het Vlaams Gewest 4,9%, deze in het Waals Gewest 10,6% en loopt deze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op tot 16,9%.

Eurostat heeft een indicator ontwikkeld (‘dispersion of unemployment rate’) die de variatie in regionale werkloosheidsgraden binnen een land weergeeft. Een hogere score op deze indicator duidt op grotere regionale verschillen in werkloosheid binnen hetzelfde land. In 2016 kende België de hoogste variatie in regionale werkloosheidsgraden van alle Europese landen waarvoor deze coëfficiënt kan berekend worden (zie rechteras in de figuur). In Duitsland zijn de verschillen tussen de regio’s kleiner, waardoor in combinatie met de reeds lagere algemene werkloosheidsgraad de doelstelling van 3% werkloosheid relatief makkelijker bereikbaar lijkt. De kleinste regionale verschillen in werkloosheid vinden we terug bij de Scandinavische landen en Nederland, die eveneens gekenmerkt worden door een lagere werkloosheidsgraad dan België.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow