You must have Javascript enabled to use this form.

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Juli 2017

Vanderbiesen Wouter
Theunissen Gert
Vansteenkiste Sarah
Werk.Focus

De eerste helft van 2017 trok de Vlaamse arbeidsmarkt verder aan. Het aantal niet-werkende werkzoekenden daalde in juni voor de 23ste opeenvolgende maand, terwijl het aantal ontvangen VDAB-vacatures over een even lange periode maand na maand steeg. Ook de loontrekkende tewerkstelling nam globaal toe: zowel de commerciële en publieke dienstensectoren als de secundaire sector (industrie en bouw) kenden een groei.

In dit kwartaalbericht nemen we poolshoogte van de huidige evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese van de recente trends geven we in een reeks tabellen en figuren een overzicht van de laatst beschikbare cijfers voor de belangrijkste indicatoren van de conjunctuur, de werkzaamheid, de werkloosheid, de (sectorale) tewerkstelling en de vacaturemarkt.

Download publicatie: 
Referentie: 
Vanderbiesen, W., Theunissen, G., & Vansteenkiste, S. (2017). Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Juli 2017 (Werk.Focus 2017 nr.12). Leuven: Steunpunt Werk.
Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow