You must have Javascript enabled to use this form.

Oproep Over.Werk 2017 nr. 2

Nieuws

In december 2017 brengt het Steunpunt Werk een themanummer uit van Over.Werk over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Enkele thema’s die onder deze ruime noemer aan bod kunnen komen:

  • Jobs van de toekomst
  • Impact van digitalisering en robotisering
  • Deeleconomie
  • Organisatie van werk
  • Arbeidsverhoudingen
  • Competenties
  • Levenslang leren en opleidingsparticipatie
  • Loopbanen
  • Zingeving van werk

Heeft u onderzoek of denkwerk verricht dat een licht werpt op deze of aanverwante thema’s? We zijn geïnteresseerd in bijdragen die gestoeld op eigen wetenschappelijk onderzoek verkennende uitspraken over de toekomst toelaten, maar ook in opiniërende artikels met een visie of reflecties over de toekomst van onze arbeidsmarkt.

Naast de themabijdragen is er ook nog ruimte voor een beperkt aantal artikels in onze vaste katern ‘Gepubliceerd arbeidsmarktonderzoek’. Artikelvoorstellen die inhoudelijk niet in de themakatern ‘toekomstverkenningen’ passen, zijn dus ook welkom.

De inleverdatum voor dit nummer is 20 oktober.

Geïnteresseerd om aan Over.Werk mee te werken? Contacteer ons.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow