You must have Javascript enabled to use this form.

Kans op werk van werkloze 50-plussers stijgend maar nog steeds laag

Nieuws

In het licht van de recente discussie over de pensioenrechten van werkloze 50-plussers bekijken we hoe de jobkansen van werkloze 50-plussers de laatste jaren zijn geëvolueerd. Daarbij berekenen we de kans op werk door het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz) dat in de loop van een maand aan het werk gaat, te delen door het totale aantal nwwz aan het begin van die maand. We nemen alle nwwz in rekening, dus zowel kortdurige als langdurige werklozen.

In de context van een aantrekkende economie en de daarmee gepaard gaande toenemende krapte op de arbeidsmarkt, kunnen we verwachten dat het gemakkelijker wordt voor werklozen om een job te vinden. We zien inderdaad dat sinds 2010, het eerste jaar waarvoor we deze cijfers kunnen genereren, de kans op werk systematisch is toegenomen in alle leeftijdsgroepen. Ook bij de 50-plussers is er een belangrijke toename. In 2010 geraakte gemiddeld slechts 2,1% van de werkloze 50-plussers in de loop van een maand terug aan de slag. In 2017 – we nemen het gemiddelde van de twaalf recentste maanden, zijnde september 2016 tot en met augustus 2017 – was dit gestegen tot 3,8%. Deze jobkans ligt evenwel nog duidelijk lager dan bij de andere (jongere) leeftijdsgroepen: 15,8% bij de jongeren en 10,9% bij de 25- tot 49-jarigen. Met een jobkans van 3,8% blijft het met andere woorden moeilijker om als werkloze 50-plusser terug aan de slag te kunnen, in vergelijking met de jongere leeftijdsgroepen.

De recentste cijfers over de kans op werk per leeftijdsgroep kan u raadplegen in onze kwartaalberichten over de Vlaamse arbeidsmarkt. Het meest actuele is het kwartaalbericht van juli 2017.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow