You must have Javascript enabled to use this form.

Aantal jongeren in elementaire beroepen met 13% gestegen

Nieuws

De beroepssamenstelling van de werkende bevolking is aan relatief snelle wijzigingen onderhevig. In de tabel bekijken we de evolutie van de jonge(re) werkende bevolking (tussen 15 en 34 jaar) op korte termijn, met name over een periode van drie jaar. We vergelijken gemiddelde aantallen voor de jaren 2014 tot en met 2016 met de gemiddelden voor de jaren 2011 tot en met 2013. We delen de beroepen op volgens de ISCO-08-classificatie op 1-digit-niveau. De kleinste klasse, de beroepen bij de strijdkrachten, laten we hier buiten beschouwing.

In vergelijking met de referteperiode (2011-2013) waren Vlaamse werkenden tussen 15 en 34 jaar in de periode 2014-2016 duidelijk minder actief in administratieve beroepen (-19,4% tot 89 200 werkenden) en in de primaire sector (-27,5% tot 5900 werkenden). De beroepsklassen met de grootste aangroei zijn enerzijds de hooggekwalificeerde "intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen" (+7,7% tot 214 800 werkenden) en anderzijds de laaggekwalificeerde jobs in de zogeheten "elementaire beroepen" (+13,0% tot 83 800 werkenden). Bekijken we de groei van deze laatste categorie wat meer in detail, dan zien we dat er voor jongeren de voorbije drie jaren procentueel het meest jobs bijkwamen in de klasse "ongeschoolde arbeiders op het gebied van transport en opslag" (ISCO-code 933). Het gaat hier voornamelijk om "laders en lossers" (ISCO-code 9333). De sterke groei van e-commerce is wellicht niet vreemd aan de stijgende tewerkstelling in deze beroepsklasse.

Deze cijfers zijn afkomstig uit de beroepenmonitor, een interactieve toepassing waarmee evoluties in de tewerkstelling naar beroep kunnen worden opgevolgd. Recent werden de data (EAK) van 2016 toegevoegd aan de monitor.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow