You must have Javascript enabled to use this form.

Evenveel vijftigers als dertigers aan het werk in het Vlaams Gewest

Nieuws

In 2016 waren er voor het eerst evenveel vijftigers als dertigers aan het werk in het Vlaams Gewest. De 50- tot 59-jarigen strandden met 699 700 werkenden op een zucht van de kaap van 700 000, nog slechts een fractie minder dan de 702 400 werkende 30- tot 39-jarigen.

Met deze pariteit is een lange inhaalbeweging afgerond. In 1996 waren er amper 37,8 werkende vijftigers voor elke 100 werkende dertigers (295 900 versus 782 800 werkenden). In 2002 steeg deze ratio voor het eerst boven de vijftig, met 391 800 werkende vijftigers en 781 900 werkende dertigers. Vorig jaar was de kloof nagenoeg gedicht, met een verhouding van 99,6 werkende vijftigers per 100 werkende dertigers.

Bij de leeftijdsklasse van 30 tot 39 jaar zien we een geleidelijke afname van het aantal werkenden in de voorbije twintig jaar (-10%). Achter deze trend gaat een daling van het aantal personen in deze leeftijdsklasse schuil; de werkzaamheidsgraad bleef in de beschouwde periode redelijk stabiel (en relatief hoog, met waarden rond de 85%). In de leeftijdscategorie van de vijftigers stellen we een ruime verdubbeling van het aantal werkenden vast in de voorbije twee decennia (+136%). Twee gelijktijdige trends dreven deze forse stijging aan: de bevolking tussen 50 en 59 jaar nam toe van 661 200 in 1996 tot 946 600 in 2016 (+43%), en de werkzaamheidsgraad van vijftigers verbeterde van 44,8% in 1996 tot 73,9% in 2016 (+29,1 procentpunt).

Bij de mannen tellen we overigens sinds 2014 meer werkende vijftigers dan werkende dertigers. In 2016 waren er al 103,5 werkende mannelijke vijftigers per 100 werkende mannelijke dertigers. Bij de vrouwen zijn de werkende vijftigers in 2016 nog nipt in de minderheid (verhouding van 95,3). 

Cijfergegevens over de werkzaamheidsgraad en het aantal werkenden, aangevuld tot en met 2016, vindt u terug via de toepassing werkzaamheidsprojectie en in onze cijferrubriek.

Contactpersoon: Gert Theunissen / Sarah Vansteenkiste

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow