You must have Javascript enabled to use this form.

405 400 vervangingsvacatures in periode 2021-2026

Nieuws

De Vlaamse vacaturemarkt trekt sinds begin 2014 maand na maand verder aan. Alsmaar meer commentatoren spreken weer van een war on talent. Alle indicatoren wijzen inderdaad op een toenemende krapte. De Vlaamse arbeidsmarkt is de voorbije twintig jaar wel vaker geconfronteerd met periodes van krapte. De economische conjunctuur was steeds de bepalende factor. De spanning kent deze keer echter een meer structureel karakter ten gevolge van een oplopende vervangingsvraag van 50-plussers.

In de figuur geven we de evolutie weer van deze vervangingsvraag. De vervangingsvraag biedt een indicatie van het aantal arbeidsplaatsen dat opnieuw ingevuld moet worden doordat oudere generaties de arbeidsmarkt definitief verlaten. Ons IMPACT-scenario verrekent cohorte-effecten en verwachte demografische ontwikkelingen, maar neemt ook de geraamde impact van eindeloopbaanmaatregelen van de federale regeringen Di Rupo I en Michel I op de activiteitsgraden van 55-plussers mee. De figuur toont een duidelijke stijgende trend. De demografische wissel versnelt dus nog de volgende jaren. Rond de eeuwwisseling (1996-2001) bedroeg de vervangingsvraag ten gevolge van definitieve arbeidsmarktuittrede van 50-plussers in Vlaanderen het equivalent van 201 000 vacatures. Dit aantal zal verdubbelen naar 405 400 vervangingsvacatures in de periode 2021-2026.

In ons opiniestuk De oorlog om talent is niet gestreden (De Standaard, 16/10/2017) geven we meer duiding bij deze demografische wissel.

Cijfergegevens over de vervangingsvraag van 50-plussers, vindt u terug via de toepassing Werkzaamheidsprojectie.

Contactpersonen: Sarah Vansteenkiste / Luc Sels

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow