You must have Javascript enabled to use this form.

Minder dan een op de drie jongeren actief op de Vlaamse arbeidsmarkt

Nieuws

In het debat rond de betaalbaarheid van de pensioenuitgaven gaat veel aandacht naar de eindfase van de loopbanen. De focus bij langer werken ligt voornamelijk op het uitstellen van het uittredemoment  uit de arbeidsmarkt. Dit is een terecht aandachtspunt, gegeven dat we in Europees opzicht nog steeds behoren tot de landen met een van de vroegste uittredemomenten. Maar onze lage gemiddelde loopbaanduur is niet louter te verklaren door een vroege uitstroom uit de arbeidsmarkt. Een bijkomend punt van aandacht is de alsmaar latere instroom.

De figuur toont aan dat in 2016 minder dan een op de drie (31,4%) jongeren actief was op de Vlaamse arbeidsmarkt. In het Waals (25,2%) en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (23,4%) gaat het zelfs om (minder dan) een op de vier actieve jongeren. Deze activiteitsgraad is aanzienlijk lager dan in de ons omringende landen. Bovendien daalt de Vlaamse jongerenactiviteitsgraad al geruime tijd. Op zich hoeft dit geen onrustwekkend nieuws te zijn. Niet als een dalende participatie van jongeren op de arbeidsmarkt toe te schrijven is aan een toenemende onderwijsparticipatie en verhoging van de gemiddelde scholingsgraad.

Maar een oplopende scholingsgraad lijkt niet langer de hoofdoorzaak voor de dalende activiteitsgraad. Het tempo van aangroei van hooggeschoolde jongeren is het laatste decennium immers behoorlijk vertraagd, terwijl de activiteitsgraad verder daalt. De tijd die Vlaamse studenten nodig hebben om een diploma te halen, loopt echter op. Een recente OESO-studie toont aan dat nog geen 40% van hen het bachelordiploma behaalt binnen de beoogde termijn. Bij het debat rond het verlengen van de gemiddelde loopbaanduur is het daarom relevant ook het uitgestelde intredemoment in de arbeidsmarkt (verder) mee te nemen.

Cijfergegevens over de activiteitsgraad van jongeren vindt u terug via de toepassing Vlaanderen binnen Europa. Het rapport Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050 bevat een projectie voor deze indicator (zie p.11, 'Intrede in arbeidsmarkt').

Contactpersonen: Sarah Vansteenkiste / Luc Sels

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow