You must have Javascript enabled to use this form.

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Oktober 2017

Vanderbiesen Wouter
Werk.Focus

Het tweede en derde kwartaal van 2017 trok de Vlaamse arbeidsmarkt verder aan. Het aantal niet-werkende werkzoekenden bleef maand na maand afnemen en de positieve trend van de Vlaamse loontrekkende tewerkstelling zette zich voort (vooral onder impuls van de commerciële dienstensector). Wel kwam in september, voor het eerst sinds lang, de groei van het aantal ontvangen VDAB-vacatures tot stilstand.

In dit kwartaalbericht nemen we poolshoogte van de recente evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese van de actuele trends geven we in een aantal tabellen en figuren een overzicht van de laatst beschikbare cijfers voor de belangrijkste indicatoren van de conjunctuur, de werkzaamheid, de werkloosheid, de (sectorale) tewerkstelling en de vacaturemarkt.

Download publicatie: 
Referentie: 

Vanderbiesen, W. (2017). Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Oktober 2017 (Werk.Focus 2017 nr.13). Leuven: Steunpunt Werk.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow