You must have Javascript enabled to use this form.

Genderkloof werkzaamheidsgraad in VTE

Cijferfocus

Het is algemeen bekend, de werkzaamheidsgraad van vrouwen is de voorbije decennia spectaculair gestegen terwijl de mannelijke werkzaamheidsgraad licht afnam. De afstand tussen mannen en vrouwen op het vlak van arbeidsdeelname is nog nooit zo klein geweest. In de figuur geven we weer hoe groot deze genderkloof is. De werkzaamheidskloof stelt de verhouding voor tussen de werkzaamheidsgraad van mannen en vrouwen. Een waarde groter dan 1 betekent dat de werkzaamheidsgraad bij mannen hoger ligt dan bij vrouwen.

De figuur leert ons dat van een gelijke arbeidsdeelname zeker nog geen sprake is. Met een kloof van 1,13 in 2016 was de werkzaamheidsgraad van mannen (76,3%) nog steeds 13% hoger dan die van vrouwen (67,7%). Er is de afgelopen twee decennia wel een duidelijke evolutie naar meer gelijke arbeidsparticipatie. In 1996 bedroeg de waarde van de genderkloof tussen de seksen nog 1,48.

Toch mogen we niet te vroeg juichen. Vrouwen zijn nog steeds vaker dan mannen aan de slag in een deeltijdse arbeidsregeling. Indien we de werkzaamheidsgraad uitdrukken in voltijds equivalente jobs (VTE), waarbij het totaal gepresteerde arbeidsvolume herverdeeld wordt zodat iedere job een voltijdse job zou zijn, dan komt de genderkloof met 1,39 in 2016 heel wat hoger te liggen. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een ongelijke spreiding van deeltijdarbeid tussen mannen en vrouwen. De eigenlijke genderkloof is met andere woorden heel wat groter dan het verschil in werkzaamheidsgraad op basis van personen doet uitschijnen.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow