You must have Javascript enabled to use this form.

NEET-jongeren (Vlaams Gewest)

Cijferfocus

NEET staat voor ‘Not in Education, Employment, or Training’. De integratie van NEET-jongeren op de arbeidsmarkt staat hoog op de agenda van zowel de Europese als de Vlaamse overheid. Om de arbeidsmarktpositie van deze jongeren te kunnen opvolgen, kunnen we gebruik maken van de NEET-ratio. Deze indicator geeft het aandeel jongeren weer dat niet aan het werk is en geen onderwijs of opleiding volgt.

Het aandeel NEET-jongeren steeg in het Vlaams Gewest tijdens de eerste jaren van de economische crisis van 6,3% in 2008 naar 10,5% in 2013. Sinds 2014 daalde deze indicator jaar na jaar. Anno 2016 bedroeg de NEET-ratio nog 7,5%, of een daling met 2 procentpunt tegenover het jaar ervoor. Dit betekent dat ongeveer 54 000 jongeren tussen 15 en 24 jaar niet werken noch deelnemen aan onderwijs of opleiding. In 2013 bestond deze groep nog uit een 77 000- tal jongeren.

Een daling van de NEET-ratio houdt in dat het aandeel werkenden onder de jongeren is toegenomen en/of dat een groter aandeel jongeren onderwijs volgt of deelneemt aan opleidingen buiten het regulier onderwijs. De daling van de laatste jaren is volledig toe te rekenen aan een toegenomen aandeel jongeren tussen 15 en 24 jaar die onderwijs volgen of deelnemen aan opleidingen buiten het regulier onderwijs. Het aandeel werkenden in deze groep jongeren daalde immers licht van 27,7% in 2013 naar 27,0% in 2016.

Tags: 
Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine