You must have Javascript enabled to use this form.

Aandeel vacante loontrekkende jobs in Vlaamse ondernemingen

Cijferfocus

In het derde kwartaal van 2017 stonden bij de Vlaamse ondernemingen 90 650 loontrekkende jobs in loondienst vacant. Het gaat daarbij om betaalde arbeidsplaatsen die hetzij nieuw werden gecreëerd, hetzij onbezet zijn of die binnenkort vrijkomen, en waarvoor kandidaten van buiten de onderneming gezocht worden. Dit komt overeen met 3,8% van het totale aantal loontrekkende banen (bezette arbeidsplaatsen en vacatures).

Daarmee zet de stijging van de voorbije jaren zich gestaag voort. Begin 2014 lag de vacaturegraad nog op 2,2%. Een jaar geleden (derde kwartaal van 2016) lag deze op 3,2%. Met de stijging tot 3,8% zijn er op een jaar tijd 15 400 vacatures bijgekomen.

De vacaturegraad in Vlaanderen ligt hoger dan deze voor België. Bij de Belgische ondernemingen stonden in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 3,6% van de loontrekkende jobs vacant. Het gemiddelde voor de EU-28 lag echter nog heel wat lager (2,0%).

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow