You must have Javascript enabled to use this form.

Werkzaamheidsgraad 55-plussers in Leuven

Cijferfocus

Van de dertien Vlaamse centrumsteden kent Leuven de hoogste werkzaamheidsgraad voor 55-plussers. Binnen de leeftijdscategorie 55- tot 64-jarigen is er 58,9% aan het werk. Gemiddeld in het Vlaams Gewest is dit 51,8%. De top drie van centrumsteden met het hoogste aandeel werkende 55-plussers wordt vervolledigd met Brugge (55,4%) en Hasselt (53,2%). De laagste werkzaamheidsgraden bij de 55-plussers vinden we in Turnhout (42,6%), Oostende (41,6%) en Genk (37,5%).

Wanneer we naar de evolutie tussen 2006 en 2016 kijken, zien we dat Aalst (+15,7 ppt), Turnhout (+14,9 ppt) en Roeselare (+14,9 ppt) de sterkste groei in werkzaamheidsgraad bij 55-plussers kenden. Turnhout hoort bij de centrumsteden met het laagste aandeel werkende 55-plussers, maar maakt dus wel een inhaalbeweging. In het Vlaams Gewest bedraagt de stijging 14,6 procentpunten. Genk (+12,3 ppt), Gent (+12,0 ppt) en Oostende (+10,1 ppt) maakten de minste vooruitgang.

Meer recente cijfers over de arbeidsmarktprestaties van de bevolking tot op gemeentelijk niveau anno 2016 zijn terug te vinden in de cijferrubriek 'Lokale arbeidsmarkten'.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow