You must have Javascript enabled to use this form.

Oproep Over.Werk 2018 nr. 1

Nieuws

In juni 2018 publiceert het Steunpunt Werk een themanummer van Over.Werk over kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Alle categorieën van personen met een bovengemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt kunnen in dit nummer aan bod komen: laaggeschoolden, langdurig werklozen, vroegtijdige schoolverlaters, 50-plussers, vrouwen, alleenstaanden met kinderen, individuen met een migratie-achtergrond, asielzoekers, personen met een arbeidshandicap, een langdurige ziekte of een psychosociale problematiek, ex-gedetineerden, …

Heeft u onderzoek of denkwerk verricht rond de situatie van een groep die het moeilijk heeft op onze arbeidsmarkt? We zijn geïnteresseerd in empirische bijdragen die eigen wetenschappelijk onderzoek samenvatten, maar ook in enkele opiniërende artikels waarin u bijvoorbeeld uw visie weergeeft over gepast beleid om een bepaalde doelgroep te ondersteunen in het vinden en behouden van geschikt werk.

Naast de themabijdragen is er ook nog ruimte voor een beperkt aantal artikels in onze vaste katern ‘Gepubliceerd arbeidsmarktonderzoek’. Artikelvoorstellen die inhoudelijk niet in de themakatern passen, zijn dus ook welkom.

De inleverdatum voor dit nummer is 20 april.

Geïnteresseerd om aan Over.Werk mee te werken? Contacteer ons.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow