You must have Javascript enabled to use this form.

Tewerkstellingsevolutie bij grote werkgevers (1000+ werknemers)

Cijferfocus

In het tweede kwartaal van 2017 registreerde de RSZ ruim 2 225 000 arbeidsplaatsen, ingevuld door werknemers uit het Vlaams Gewest (exclusief tewerkstelling in provinciale en plaatselijke overheden). Dit zijn er bijna 82 000 meer dan vijf jaar eerder, in 2012 (oftewel +3,8%).

Ongeveer 825 000 van deze 2,2 miljoen arbeidsplaatsen (37%) zijn terug te vinden bij werkgevers die meer dan duizend werknemers tewerkstellen. Binnen deze grootse dimensieklasse is dat een toename van netto 49 600 arbeidsplaatsen in vergelijking met 2012, een stijging van 6,4%.

De grootste relatieve groei van het aantal arbeidsplaatsen deed zich niettemin voor in de dimensieklasse van werkgevers met tussen 200 en 1000 werknemers. Daar kwamen sinds 2012 precies 30 700 arbeidsplaatsen bij, wat overeenkomt met een toename van 8,5%.

Bij werkgevers met 50 tot 199 werknemers was de tewerkstellingsevolutie tussen 2012 en 2017 heel wat minder groot, in absolute aantallen (+4 800 arbeidsplaatsen) maar ook relatief (+1,5%). In de categorie van kleinste werkgevers (minder dan vijftig werknemers) – die weliswaar een groot aandeel hebben in de globale tewerkstelling – zien we een lichte krimp in het aantal arbeidsplaatsen (-3 200 of -0,5%).

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow