You must have Javascript enabled to use this form.

Waar kunnen we nog extra arbeidskrachten vinden in Vlaanderen?

Sourbron Michelle
Vansteenkiste Sarah
Sels Luc
Werk.Focus

In deze Werk.Focus brengen we de arbeidsreserve in Vlaanderen in kaart. Een veel gebruikte indicator om de arbeidsreserve in kaart te brengen, is de werkloosheidsgraad. Heel wat potentiële arbeidskrachten en beschikbaar arbeidsvolume worden echter niet opgenomen in de werkloosheidscijfers. Het gaat bijvoorbeeld om werkenden die ruimer ingezet kunnen worden en om niet-beroepsactieven die mits bijkomende faciliteiten of gerichte ondersteuning toch inzetbaar kunnen worden. Indien we erin slagen om al deze potentiële arbeidskrachten aan de slag te krijgen, dan zou de Vlaamse werkzaamheidsgraad van 72% anno 2016 kunnen stijgen naar 78,5%.

Download publicatie: 
Referentie: 
Sourbron, M., Vansteenkiste, S., & Sels, L. (2018). Waar kunnen we nog extra arbeidskrachten vinden in Vlaanderen? (Werk.Focus 2018 nr. 5). Leuven: Steunpunt Werk.
Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine