You must have Javascript enabled to use this form.

Disclaimer www.steunpuntwerk.be

Gebruik van de informatie

Het gebruik van informatie op deze website voor informatieve doeleinden is toegelaten, mits een correcte bronvermelding. Voor de cijfers en de meeste publicaties vindt u de correcte bronvermelding op de detailpagina.


Aansprakelijkheid

Hoewel we er alles aan doen om de kwaliteit van de informatie op deze website te verzekeren, geeft het Steunpunt Werk geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van de aangeboden informatie.

Het Steunpunt Werk is niet verantwoordelijk voor webpagina’s van externe organisaties waarnaar op de website gelinkt wordt.

Heeft u opmerkingen over de inhoud van de website? We vernemen het graag!


Bescherming van persoonsgegevens

De bezoeker kan de website gebruiken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. Om van sommige diensten gebruik te kunnen maken (bv. ontvangen van het e-zine), is de invoer van persoonsgegevens echter vereist. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en worden niet doorgegeven aan derden.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics.


Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow