Publicaties

27 okt 2017
Vanderbiesen Wouter
Werk.Focus
In dit derde kwartaalbericht van 2017 nemen we poolshoogte van de huidige evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese van de recente trends geven we in een reeks tabellen en figuren een overzicht van de laatst beschikbare cijfers voor de belangrijkste indicatoren van de conjunctuur, de werkzaamheid, de werkloosheid, de (sectorale) tewerkstelling en de vacaturemarkt.
26 jun 2017
Vanderbiesen Wouter
Werk.Focus
Achter de globale arbeidsmarktprestaties van de Vlaamse beroepsbevolking schuilt een grote lokale diversiteit. Op basis van een clusteranalyse delen we de Vlaamse steden en gemeenten in vijf clusters in.
13 sep 2017
Vanderbiesen Wouter
Methodologie
In dit methodologisch rapport wordt een gedetailleerde schets gegeven van het integratieproces en de methodologie voor de raming van de update 2015 van de binnenlandse werkgelegenheid / pendel in het kader van de Vlaamse Arbeidsrekening.
17 jul 2017
Vanderbiesen Wouter, Theunissen Gert, Vansteenkiste Sarah
Werk.Focus
In dit tweede kwartaalbericht van 2017 nemen we poolshoogte van de huidige evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese van de recente trends geven we in een reeks tabellen en figuren een overzicht van de laatst beschikbare cijfers voor de belangrijkste indicatoren van de conjunctuur, de werkzaamheid, de werkloosheid, de (sectorale) tewerkstelling en de vacaturemarkt.
23 jun 2017
Mazrekaj Deni, De Witte Kristof, Vansteenkiste Sarah
Over.Werk
23 jun 2017
Fouarge D., Künn-Nelen A., Mommers A.
Over.Werk
23 jun 2017
Goutsmet Daan, Vanderbiesen Wouter, Bierings H., Schmitt J., van der Valk J.
Over.Werk
23 jun 2017
Bourdeaud´hui R., Janssens F., Vanderhaeghe S.
Over.Werk
23 jun 2017
Desaert S., Schaufeli W., De Witte H.
Over.Werk
23 jun 2017
Cockx Bart, Dejemeppe M., Van der Linden B.
Over.Werk
23 jun 2017
De Spiegelaere S., Pintelon O., Dierckx S.
Over.Werk
22 jun 2017
Sourbron Michelle
Werk.Focus
In deze Werk.Focus brengen we de vormingsinspanningen van Vlaamse bedrijven in kaart. Uit de analyses blijkt dat de Vlaamse bedrijven hun vormingsinspanningen in de periode 2010-2014 opdreven. We overlopen ook hoe de verschillende sectoren scoorden op het vlak van opleidingsparticipatie.
15 jun 2017
Vansteenkiste Sarah, Neefs Boie, Sels Luc
Werk.Focus
De voorbije decennia stelden we enkele duidelijke verschuivingen vast in de sectorale verdeling van de Vlaamse werkgelegenheid. De de-industrialisering en de opgang van diensten vormen hierin elkaars tegenpolen. In deze Werk.Focus, gebaseerd op het rapport Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050, schetsen we hoe het aandeel van de sectoren in de Vlaamse tewerkstelling evolueerde tussen 1990 en 2015 en extrapoleren we deze trends tot in 2050.
06 jun 2017
Van Waeyenberg Hanne, De Cuyper Peter, Van Opstal W.
WSE Reports
In deze nieuwe monitor sociale economie bouwen we voort op de vorige monitor, door de cijfers te actualiseren voor 2013, de evoluties sinds 2009 in kaart te brengen en de monitor in lijn te brengen met recente beleidsontwikkelingen.

Pagina's

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow