You must have Javascript enabled to use this form.

Publicaties

14 mrt 2018
Sourbron Michelle, Vansteenkiste Sarah, Sels Luc
Werk.Focus
In deze Werk.Focus brengen we de arbeidsreserve in Vlaanderen in kaart. Een veel gebruikte indicator om de arbeidsreserve in kaart te brengen, is de werkloosheidsgraad. Heel wat potentiële arbeidskrachten en beschikbaar arbeidsvolume worden echter niet opgenomen in de werkloosheidscijfers. Het gaat bijvoorbeeld om werkenden die ruimer ingezet kunnen worden en om niet-beroepsactieven die mits bijkomende faciliteiten of gerichte ondersteuning toch inzetbaar kunnen worden. Indien we erin slagen om al deze potentiële arbeidskrachten aan de slag te krijgen, dan zou de Vlaamse werkzaamheidsgraad van 72% anno 2016 kunnen stijgen naar 78,5%.
06 mrt 2018
Neefs Boie, Vansteenkiste Sarah, Vanderbiesen Wouter, Sels Luc
Werk.Focus
In deze Werk.Focus gaan we na in welke mate de tewerkstellingsgroei en de vervangingsvraag van 55-plussers de vraag naar arbeid in de verschillende sectoren de komende jaren zullen beïnvloeden.
01 mrt 2018
Theunissen Gert, Vansteenkiste Sarah, Sels Luc
Werk.Focus
In deze Werk.Focus staan we stil bij enkele sociodemografische ontwikkelingen die bijdragen tot krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt.
27 feb 2018
Vanderbiesen Wouter, Pasgang Katleen
Methodologie
In dit rapport wordt een gedetailleerde schets gegeven van het integratieproces en de gehanteerde methodologie voor de raming van de (loontrekkende) binnenlandse werkgelegenheid 2014 en 2015, uitgedrukt in arbeidsvolume (voltijds equivalenten en aantal uren), in het kader van de Vlaamse Arbeidsrekening.
01 feb 2018
Vanderbiesen Wouter
Methodologie
Dit document geeft u een beknopte toelichting bij de belangrijkste componenten en variabelen uit de Vlaamse Arbeidsrekening.
31 jan 2018
Pasgang Katleen, Vanderbiesen Wouter
Werk.Focus
In dit eerste kwartaalbericht van 2018 nemen we poolshoogte van de huidige evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese van de recente trends geven we in een reeks tabellen en figuren een overzicht van de laatst beschikbare cijfers voor de belangrijkste indicatoren van de conjunctuur, de werkzaamheid, de werkloosheid, de (sectorale) tewerkstelling en de vacaturemarkt.
04 jan 2018
Pasgang Katleen, Vanderbiesen Wouter
Werk.Focus
Vlaanderen kent een vrij hoog aandeel werkenden. Tussen de Vlaamse gemeenten onderling is er echter een grote regionale variatie in werkzaamheid. In deze Werk.Focus brengen we de regionale verschillen in werkzaamheidsgraad in kaart.
22 dec 2017
Neefs Boie, Vanderbiesen Wouter, Vansteenkiste Sarah
Over.Werk
22 dec 2017
Oeij P., van der Torre W., van de Ven H., van Horssen C.
Over.Werk
22 dec 2017
Penne K.
Over.Werk
22 dec 2017
Deschacht N., Detilleux C.
Over.Werk
22 dec 2017
De Winne Sophie , Baesens B., Sels Luc
Over.Werk
22 dec 2017
Bouckaert D., Reussens M., Larnout D., Heene L., Schoonbrood S., Claes R., Klewais E., Van Humbeeck G.
Over.Werk
22 dec 2017
Theunissen Gert, Vansteenkiste Sarah, Sels Luc
Over.Werk
22 dec 2017
Desseyn J., Mester B., Gillis M., Bollen A.
Over.Werk
22 dec 2017
Valkeneers N.
Over.Werk
22 dec 2017
Ramaekers G.
Over.Werk

Pagina's

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine