Ga verder naar de inhoud

Vlaamse Arbeidsrekening: Toepassing lokale arbeidsmarkten

19 okt. 2021

Beschrijving

Hieronder vind je de interactieve toepassing Lokale arbeidsmarkten die het Steunpunt Werk samen met VDAB heeft ontwikkeld. Voor een reeks arbeidsmarktindicatoren kan u de cijfers voor België visualiseren tot op gemeentelijk niveau. De indicatoren gaan over beroepsbevolking, werkenden, jobs, vestigingen en pendel.

De cijfers zijn afkomstig uit de Vlaamse Arbeidsrekening van het Steunpunt Werk, een intern consistente raming van kernvariabelen op basis van verschillende administratieve bronnen. Jaarlijks vindt er een update van de tijdreeksen plaats.

Metadata

Gerelateerde cijfers

Vlaamse Arbeidsrekening: Bevolking naar socio-economische positie

2006 - 2021

Bevolking naar socio-economische positie (werkend, nwwz, niet-beroepsactief, loontrekkend en zelfstandig/helpers), geslacht, leeftijd, werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad en niet-beroepsactievengraad volgens woonplaats per gemeente

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Binnenlandse werkgelegenheid

2006 - 2019

Binnenlandse werkgelegenheid naar leeftijd, geslacht, sector en statuut volgens werkplaats per gemeente

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Pendel

2006 - 2019

Inkomende en uitgaande pendel naar geslacht, leeftijd en sector naar woonplaats en werkplaats per gemeente

Meer lezen