You must have Javascript enabled to use this form.

Opleidingsdeelname van werknemers in België: Europese top of flop?

Vanderbiesen Wouter
Arbeidsmarktflitsen

Om de inspanningen inzake permanente vorming van werknemers in de EU-landen te monitoren kunnen we beroep doen op een drietal Europees geharmoniseerde bronnen: de Continuing Vocational Training Survey (CVTS), de European Working Conditions Survey (EWCS) en de Labour Force Survey (LFS).

Elk van deze surveys heeft haar eigen opzet en methodologie, wat zich ook vertaalt naar globale niveauverschillen in de cijfers. Opvallender is echter dat ook de onderlinge positie van de EU-landen op het vlak van opleidingsparticipatie bij werknemers sterk verschilt, afhankelijk van de bron.

Download publicatie: 
Referentie: 

Vanderbiesen, W. (2014). Opleidingsdeelname van werknemers in België: Europese top of flop? (Arbeidsmarktflits 119). Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie.

Content delen: 

Gerelateerde publicaties

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine