Ga verder naar de inhoud

Over.Werk

Over.Werk is het tijdschrift van het Steunpunt Werk en verschijnt in juni en december. In Over.Werk rapporteert het Steunpunt Werk over eigen monitoring en analyses en brengen externe auteurs verslag uit over nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Over.Werk biedt ook ruimte voor beleids- en opinieteksten. Zo slaat Over.Werk een brug tussen onderzoek en beleid.

Sinds 2021 is Over.Werk een digitaal, open access tijdschrift. Alle artikels die sinds 2001 verschenen, zijn gratis raadpleegbaar.

Via deze pagina kan je de inhoudstafel van elke editie raadplegen. Zoeken naar specifieke Over.Werk-artikels kan via Publicaties.

Over.Werk 2024 nr. 1

Toekomst(prognoses) van de arbeidsmarkt

Over.Werk 2023 nr. 2

Flexibele arbeid

Over.Werk 2022 nr. 2

Kwaliteit van de arbeid

Oudere Over.Werk edities

Publiceren in Over.Werk

Heb je onlangs een studie afgerond die je via Over.Werk onder de aandacht wil brengen? Dan komt je onderzoek mogelijk in aanmerking voor een van de volgende nummers. Mail een digitale versie (of samenvatting) van je publicatie naar overwerk@kuleuven.be. We laten je zo spoedig mogelijk weten of je publicatie in aanmerking komt.

Edities Over.Werk in 2024 (jaargang 34):

 • 2024 nr. 1
  • Themakatern over toekomst(prognoses) van de arbeidsmarkt
  • Gepubliceerd op 24/06/2024
 • 2024 nr. 2
  • Themakatern over mobiliteit op de arbeidsmarkt
   Mogelijke onderwerpen zijn (interregionale) pendel, internationale tewerkstelling, arbeidsmigratie, instroom op de arbeidsmarkt (bv. schoolverlaters), uitstroom uit de arbeidsmarkt (bv. pensionering), transities tussen arbeidsmarktstatuten (bv. van werkloos naar werkend of van werkend naar niet-beroepsactief), jobmobiliteit (werk-naar-werk-transities, personeelsverloop) of het gebrek eraan (retentie, jobanciënniteit), beleid dat gericht is op het bevorderen van mobiliteit en transities op de arbeidsmarkt, ...
  • Inleverdatum artikels: 21/10/2024
  • Publicatiedatum: 16/12/2024