Ga verder naar de inhoud

Cijfers

Het Steunpunt Werk heeft een ruim aanbod aan cijfers over de arbeidsmarkt. Hieronder kan je onze cijfers filteren op onderzoeksthema en regio. Via het vrije zoekveld kan je gericht zoeken op indicator (bv. werkzaamheidsgraad, spanningsratio), kenmerk (bv. geslacht, nationaliteit) of leeftijd (bv. 55-64).

Snelle toegang tot onze dashboards:

Zoeken

Onderzoeksthema

Regio

Sortering

A total of 32 items found. Showing 32 items on page 1 of 3.

Vlaanderen binnen Europa: Opleiding

1999 - 2022

Opleidingsdeelname, NEET-jongeren, ongekwalificeerde uitstroom, gekwalificeerde jongeren, hooggeschoolden

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Baanloze gezinnen

2006 - 2022

Aandeel personen in baanloze gezinnen

Meer lezen

Arbeidsmarktpositie (ILO)

1999 - 2022

Bevolking naar socio-economische positie volgens leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland en nationaliteit

Meer lezen

Arbeidsmarktmobiliteit

1992 - 2022

Jobanciënniteit, jobmobiliteit, arbeidsmarkttransities en uitstroom naar werk werkzoekenden

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Activiteitsgraad

1999 - 2022

Activiteitsgraad naar leeftijd en geslacht

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Werkzaamheid

1999 - 2022

Werkzaamheidsgraad naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit, jongeren excl. studenten, recent afgestudeerden en VTE

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Werkloosheid

1999 - 2022

Werkloosheid naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit en langdurige werkloosheid

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Zelfstandigen

1999 - 2022

Aandeel zelfstandigen in de bevolking naar geslacht

Meer lezen

Jobs en vacatures

2000 - 2022

Ontvangen vacatures, openstaande vacatures (volgens beroepsgroep), vacaturegraad

Meer lezen

Beroepenmonitor

1999 - 2022

Aantallen werkenden in verschillende beroepsklassen (ISCO-classificatie) voor België en het Vlaams Gewest op basis van EAK

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Vacatures & krapte

2008 M1 - 2023 M2

Maandelijkse vacature cijfers en de spanningsratio

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Tewerkstelling & sectoren

2008 K1 - 2022 K4

Kwartaalcijfers loontrekkende bevolking: globaal, naar hoofdsector en naar sector

Meer lezen