Ga verder naar de inhoud

Cijfers

Het Steunpunt Werk heeft een ruim aanbod aan cijfers over de arbeidsmarkt. Je kan onze cijfers filteren op onderzoeksthema en regio. Via het vrije zoekveld kan je gericht zoeken op indicator (bv. werkzaamheidsgraad, uittredeleeftijd, spanningsratio), kenmerk (bv. geslacht, nationaliteit, statuut) of leeftijd (bv. 55-64).

We maken geleidelijk de overstap van cijferreeksen in Excel en aparte visualisaties naar geïntegreerde dashboards. Lees meer over de transformatie van ons cijferaanbod.

Zoeken

Onderzoeksthema

Regio

Sortering

A total of 32 items found. Showing 32 items on page 1 of 3.

Arbeidsreserve en potentiële werkzaamheidsgraad

2012 - 2022

Ontleding van de arbeidsreserve in de bevolking tussen 20 en 64 jaar (provincies, gewesten en België)

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Tewerkstelling & sectoren

2008 K1 - 2022 K3

Kwartaalcijfers loontrekkende bevolking: globaal, naar hoofdsector en naar sector

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2022 K3

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden en uitstroom naar werk

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Vacatures & krapte

2008 M1 - 2022 M12

Maandelijkse vacature cijfers en de spanningsratio

Meer lezen

Arbeidsmarktmobiliteit

1992 - 2021

Jobanciënniteit, jobmobiliteit, arbeidsmarkttransities en uitstroom naar werk werkzoekenden

Meer lezen

Kwetsbare groepen: 50- en 55-plussers

Werkzaamheidsgraad, sectorverdeling, uittredeleeftijd, indiensttredingen en aantal startende zelfstandigen bij 50- en 55-plussers

Meer lezen

Arbeidsmarktpositie (ILO)

1999 - 2021

Bevolking naar socio-economische positie volgens leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland en nationaliteit

Meer lezen

Mismatch: krapte op de arbeidsmarkt

2000 - 2021

Spanningsratio, knelpuntvacatures en productiebelemmeringen

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Zelfstandigen

1999 - 2021

Aandeel zelfstandigen in de bevolking naar geslacht

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Baanloze gezinnen

2006 - 2021

Aandeel personen in baanloze gezinnen

Meer lezen

Werkzaamheidsgraad personen met hinder door handicap, aandoening of ziekte naar leeftijd

2009 - 2021

Werkzaamheidsgraad personen met hinder door handicap, aandoening of ziekte naar leeftijd voor de gewesten en België

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Opleiding

1999 - 2021

Opleidingsdeelname, NEET-jongeren, ongekwalificeerde uitstroom, gekwalificeerde jongeren, hooggeschoolden

Meer lezen