Ga verder naar de inhoud

Cijfers

Het Steunpunt Werk heeft een ruim aanbod aan cijfers over de arbeidsmarkt. Hieronder kan je onze cijfers filteren op onderzoeksthema en regio. Via het vrije zoekveld kan je gericht zoeken op indicator (bv. werkzaamheidsgraad, spanningsratio), kenmerk (bv. geslacht, nationaliteit) of leeftijd (bv. 55-64).

Snelle toegang tot onze dashboards:

Zoeken

Onderzoeksthema

Regio

A total of 34 items found. Showing 34 items on page 1 of 3.

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2024 K1

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden, uitstroom naar werk, uitzendarbeid en tijdelijke werkloosheid

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Tewerkstelling & sectoren

2008 K1 - 2024 K1

Kwartaalcijfers loontrekkende bevolking: globaal, naar hoofdsector en naar sector

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Vacatures & krapte

2008 M1 - 2024 M6

Maandelijkse vacature cijfers en de spanningsratio

Meer lezen

Beroepenmonitor

1999 - 2023

Aantallen werkenden in verschillende beroepsklassen (ISCO-classificatie) voor België en het Vlaams Gewest op basis van EAK

Meer lezen

Provinciale trendindicatoren

2021 K4 - 2024 K1

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden, Maandelijkse vacature cijfers en de spanningsratio, Ontleding van de arbeidsreserve in de bevolking tussen 20 en 64 jaar (provincies, gewesten en België)

Meer lezen

Kwetsbare groepen: 50- en 55-plussers

1999 - 2023

Werkzaamheidsgraad, sectorverdeling, uittredeleeftijd, indiensttredingen en aantal startende zelfstandigen bij 50- en 55-plussers

Meer lezen

Arbeidsreserve en potentiële werkzaamheidsgraad

2012 - 2023

Ontleding van de arbeidsreserve in de bevolking tussen 20 en 64 jaar (provincies, gewesten en België)

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Jongeren naar onderwijs- en arbeidsmarktstatuut

2008 - 2022

Aandeel jongeren al dan niet schoolgaand of in opleiding naar arbeidsmarktstatuut

Meer lezen

Beroepenprojecties

2014 - 2030

Beroepenprojecties voor het Vlaams Gewest: aantal loontrekkenden en aanwervingsbehoefte naar beroep

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Zelfstandigen

1999 - 2023

Aandeel zelfstandigen in de bevolking naar geslacht

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Activiteitsgraad

1999 - 2023

Activiteitsgraad naar leeftijd en geslacht

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Werkzaamheid

1999 - 2023

Werkzaamheidsgraad naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit, jongeren excl. studenten, recent afgestudeerden en VTE

Meer lezen