Ga verder naar de inhoud

Het Steunpunt Werk: draaischijf voor arbeidsmarktkennis

Als beleidsgericht onderzoekscentrum aan KU Leuven ondersteunen en oriënteren we met onderzoek, analyses, cijfers en advies mee het Vlaamse arbeidsmarktbeleid, in opdracht van de Vlaamse overheid.

Cijfers in de kijker

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2021 K4

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden en uitstroom naar werk

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Opleiding

1999 - 2021

Opleidingsdeelname, NEET-jongeren, ongekwalificeerde uitstroom, gekwalificeerde jongeren, hooggeschoolden

Meer lezen

Sectorprojecties

2014 - 2030

Evolutie van de aanwervingsbehoefte en vergrijzing per sector

Meer lezen

Publicaties in de kijker

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Februari 2022

02 mrt. 2022 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Naar actieve en duurzame loopbanen via een leer- en loopbaanoffensief. Aanbevelingen vanuit de Vlaamse arbeidsmarktexpertengroep

21 dec. 2021 — Sarah Vansteenkiste, A. De Vos, A. De Coen
Over.Werk Copublicatie
Meer lezen

Opleidingsdeelname en opleidingskloven in Vlaanderen tijdens het eerste jaar van de COVID-19-pandemie

21 dec. 2021 — Ines Penders, Sarah Vansteenkiste, Michelle Sourbron
Over.Werk
Meer lezen

Populaire onderzoeksthema's

Onze blik op de Vlaamse arbeidsmarkt uitgelegd

Een van de belangrijkste speerpunten in het beleid van de Vlaamse en federale Regering is om 80% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd aan de slag te krijgen. In een recent interview in De Standaard vertrekt onze coördinator vanuit cijfers en heldere analyse om deze doelstelling genuanceerd te duiden. Sarah staat op het einde van het interview ook stil bij de reden waarom meer mensen aan de slag zouden moeten. Haar antwoord is een mooie weergave van hoe we vanuit het Steunpunt Werk kijken naar de arbeidsmarkt en de rol van werk. Deze visie zal je ook terugvinden in de onderbouw van de verschillende onderzoeksthema's die we opnemen.