Ga verder naar de inhoud

Het Steunpunt Werk: draaischijf voor arbeidsmarktkennis

Als beleidsgericht onderzoekscentrum aan KU Leuven ondersteunen en oriënteren we met onderzoek, analyses, cijfers en advies mee het Vlaamse arbeidsmarktbeleid, in opdracht van de Vlaamse overheid.

Cijfers in de kijker

Vlaanderen binnen Europa: Arbeidsreserve

1999 - 2022

Het aandeel ondertewerkgestelden, het aandeel werklozen, de niet-beroepsactievengraad, aandeel niet-beroepsactieven die geen betrekking zoeken omwille van zorgredene, het aandeel niet-beroepsactieven die geen betrekking zoeken omwille van ziekte of arbeidsongeschiktheid en het aandeel personen in baanloze gezinnen

Meer lezen

Provinciale trendindicatoren

2021 K4 - 2023 K2

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden, Maandelijkse vacature cijfers en de spanningsratio, Ontleding van de arbeidsreserve in de bevolking tussen 20 en 64 jaar (provincies, gewesten en België)

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Bevolking naar socio-economische positie

2006 - 2021

Bevolking naar socio-economische positie (werkend, nwwz, niet-beroepsactief, loontrekkend en zelfstandig/helpers), geslacht, leeftijd, werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad en niet-beroepsactievengraad volgens woonplaats per gemeente

Meer lezen

Publicaties in de kijker

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. September 2023

09 okt. 2023 — Ruben De Smet, Ines Penders, Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen

Geen opleiding noch werk in tijden van (post-)COVID-19: een analyse van NEET-jongeren in Vlaanderen

26 jun. 2023 — Ines Penders, Sarah Vansteenkiste
Over.Werk
Meer lezen

De niet-beroepsactieven in Vlaanderen ontleed. Een profielschets van huisvrouwen en arbeidsongeschikten

26 jun. 2023 — Sarah Vansteenkiste, M. Sourbron
Over.Werk
Meer lezen

Populaire onderzoeksthema's

Onze blik op de Vlaamse arbeidsmarkt uitgelegd

Een van de belangrijkste speerpunten in het beleid van de Vlaamse en federale Regering is om 80% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd aan de slag te krijgen. In een recent interview in De Standaard vertrekt onze coördinator vanuit cijfers en heldere analyse om deze doelstelling genuanceerd te duiden. Sarah staat op het einde van het interview ook stil bij de reden waarom meer mensen aan de slag zouden moeten. Haar antwoord is een mooie weergave van hoe we vanuit het Steunpunt Werk kijken naar de arbeidsmarkt en de rol van werk. Deze visie zal je ook terugvinden in de onderbouw van de verschillende onderzoeksthema's die we opnemen.