Ga verder naar de inhoud

Het Steunpunt Werk: draaischijf voor arbeidsmarktkennis

Als beleidsgericht onderzoekscentrum aan KU Leuven ondersteunen en oriënteren we met onderzoek, analyses, cijfers en advies mee het Vlaamse arbeidsmarktbeleid, in opdracht van de Vlaamse overheid.

Cijfers in de kijker

Vlaamse Arbeidsrekening: Bevolking naar socio-economische positie

2006 - 2022

Bevolking naar socio-economische positie (werkend, nwwz, niet-beroepsactief, loontrekkend en zelfstandig/helpers), geslacht, leeftijd, werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad en niet-beroepsactievengraad volgens woonplaats per gemeente

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening: Pendel in kaart

2008 - 2021

Inkomende en uitgaande pendel naar woonplaats en werkplaats per gewest, provincie, referentieregio of gemeente

Meer lezen

Mismatch: krapte op de arbeidsmarkt

2000 - 2023

Spanningsratio, knelpuntvacatures en productiebelemmeringen

Meer lezen

Publicaties in de kijker

Dashboard Levenslang Leren

18 mrt. 2024 — E. Desmedt, D. Daniëls, D. Kimps, S. Cabus, Sarah Vansteenkiste
Rapporten Copublicatie
Meer lezen

Trendrapport 2023: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt

22 dec. 2023 — S. Botterman, F. Geraert, Sarah Vansteenkiste
Rapporten Copublicatie
Meer lezen

Populaire onderzoeksthema's

Onze blik op de Vlaamse arbeidsmarkt uitgelegd

Een van de belangrijkste speerpunten in het beleid van de Vlaamse en federale Regering is om 80% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd aan de slag te krijgen. In een recent interview in De Standaard vertrekt onze coördinator vanuit cijfers en heldere analyse om deze doelstelling genuanceerd te duiden. Sarah staat op het einde van het interview ook stil bij de reden waarom meer mensen aan de slag zouden moeten. Haar antwoord is een mooie weergave van hoe we vanuit het Steunpunt Werk kijken naar de arbeidsmarkt en de rol van werk. Deze visie zal je ook terugvinden in de onderbouw van de verschillende onderzoeksthema's die we opnemen.