Ga verder naar de inhoud

Het Steunpunt Werk: draaischijf voor arbeidsmarktkennis

Als beleidsgericht onderzoekscentrum aan KU Leuven ondersteunen en oriënteren we met onderzoek, analyses, cijfers en advies mee het Vlaamse arbeidsmarktbeleid, in opdracht van de Vlaamse overheid.

Cijfers in de kijker

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2024 K1

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden, uitstroom naar werk, uitzendarbeid en tijdelijke werkloosheid

Meer lezen

Beroepenmonitor

1999 - 2023

Aantallen werkenden in verschillende beroepsklassen (ISCO-classificatie) voor België en het Vlaams Gewest op basis van EAK

Meer lezen

Beroepenprojecties

2014 - 2030

Beroepenprojecties voor het Vlaams Gewest: aantal loontrekkenden en aanwervingsbehoefte naar beroep

Meer lezen

Publicaties in de kijker

Schoolverlatersprojecties voor Vlaanderen: welke profielen kunnen we de komende jaren verwachten?

24 jun. 2024 — Boie Neefs, Sarah Vansteenkiste
Over.Werk
Meer lezen

De weg naar 80% werkzaamheid: een tussenstand en vooruitblik aan het einde van de beleidscyclus 2019-2024

24 jun. 2024 — Gert Theunissen, Sarah Vansteenkiste
Over.Werk
Meer lezen

Populaire onderzoeksthema's

Geïntegreerd arbeidsmarktprojectiemodel

Hoe evolueren de vraag en het aanbod van arbeidskrachten in de toekomst? Welke mismatches kunnen er in de toekomst zijn op de arbeidsmarkt?

Meer lezen

Vervangingsvraag 55+

Hoe evolueert de vervangingsvraag van 55-plussers in de toekomst?
Meer lezen

Onze blik op de Vlaamse arbeidsmarkt uitgelegd

Een van de belangrijkste speerpunten in het beleid van de Vlaamse en federale Regering is om 80% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd aan de slag te krijgen. In een recent interview in De Standaard vertrekt onze coördinator vanuit cijfers en heldere analyse om deze doelstelling genuanceerd te duiden. Sarah staat op het einde van het interview ook stil bij de reden waarom meer mensen aan de slag zouden moeten. Haar antwoord is een mooie weergave van hoe we vanuit het Steunpunt Werk kijken naar de arbeidsmarkt en de rol van werk. Deze visie zal je ook terugvinden in de onderbouw van de verschillende onderzoeksthema's die we opnemen.