You must have Javascript enabled to use this form.

De arbeidsmarkt in de grensregio van Nederland en Vlaanderen

Vanderbiesen Wouter
Goutsmet Daan
Bierings H.
Schmitt J.
van der Valk J.
Werk.Rapport

In de grensregio’s van Nederland en Vlaanderen zijn de arbeidsmarkten in beperkte mate met elkaar verbonden. Zo werken in de Nederlandse regio’s Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen heel wat grenspendelaars uit Vlaanderen. Toch verschilt de structuur van de arbeidsmarkten aan weerszijden van de grens duidelijk van elkaar op vlak van arbeidsdeelname, contractvormen of banenstructuur. Dit blijkt uit deze co-publicatie van het Steunpunt Werk en het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarin aan de hand van een aantal kernindicatoren de arbeidsmarkt in de Nederlands-Vlaamse grensregio in kaart wordt gebracht. 

Download publicatie: 
Referentie: 

Bierings, H., Schmitt, J., van der Valk, J., Vanderbiesen, W., & Goutsmet, D. (2017). De arbeidsmarkt in de grensregio van Nederland en Vlaanderen. Den Haag/Leuven: Centraal Bureau voor de Statistiek, Steunpunt Werk.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow