Ga verder naar de inhoud

Pendel

Doordat we in onze administratieve bestanden beschikken over info met betrekking tot de woon- én werkplaats van loontrekkenden, kunnen we pendelstromen in kaart brengen. Voor lokale overheden is het bijvoorbeeld interessant te weten in welke mate hun inwoners werken in de eigen gemeente of provincie, dan wel pendelen naar andere regio's. Omgekeerd is het eveneens nuttig te weten vanwaar inkomende pendelaars juist komen. Maar ook op hogere geografische niveaus is het voor beleidsmakers essentieel dat ze zicht hebben op de mate waarin economische regio’s onderling arbeidskrachten uitwisselen, denk daarbij aan de pendel tussen de verschillende gewesten in ons land of de grensoverschrijdende pendel met de buurlanden. Zo worden onze statistieken gebruikt in het Interreg-project Werkinzicht waarin het Steunpunt Werk betrokken was als partner. Dit project wil de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio met Nederland aanpakken en sluit zo aan op regionale en provinciale ambities door in te zetten op meer transparantie over de arbeidsmarkt in de grensregio’s.

Uitgaande en inkomende pendel

De pendelstromen verklaren het verschil tussen de werkende beroepsbevolking (cf. werkenden woonachtig in Vlaanderen) en de binnenlandse werkgelegenheid (cf. werkenden werkend in Vlaanderen) in een regio. De pendelaars tellen mee voor de werkzaamheid van de betreffende woonplaats, maar niet voor de binnenlandse werkgelegenheid ervan. Bij de regio van werkplaats worden ze wel opgenomen in de binnenlandse werkgelegenheid. In onze statistieken onderscheiden we daarom enerzijds de ‘uitgaande pendelstromen’ vanuit een bepaalde woonregio en anderzijds de ‘inkomende pendel’ waarbij vertrokken wordt van de regio van de werkplaats.

Al deze pendelstromen bieden we aan op verschillende geografische niveaus, zijnde de gewesten, provincies, referentieregio’s en gemeenten. Op al deze niveaus kunnen we ook de afgeleide variabelen ‘inkomende pendelintensiteit’ en ‘uitgaande pendelintensiteit’ berekenen.

De uitgaande pendelintensiteit, voor bijvoorbeeld het een bepaalde gemeente, geeft aan in welke mate inwoners van een gemeente elders werkzaam zijn, uitgedrukt als het aandeel loontrekkende inwoners uit de gemeente die in een andere gemeente gaan werken, ten opzichte van de totale loontrekkende bevolking in de gemeente.

De inkomende pendelintensiteit geeft aan in welke mate een gemeente inwoners van andere gemeenten aantrekt om te komen werken, uitgedrukt als het aandeel loontrekkenden dat vanuit andere gemeenten komt werken in de gemeente, ten opzichte van het totaal aantal loontrekkenden werkzaam in die gemeente.

Raadplegen pendelstatistieken

In het kader van de modernisering van ons cijferaanbod bieden we voortaan onze pendelstatistieken aan in de vorm van twee interactieve toepassingen in Tableau. Zo kunnen we deze pendelcijfers op een nog meer transparante en gebruiksvriendelijke wijze geraadpleegd worden binnen onze website. We hebben zowel een dashboard waarbij pendelstromen tussen woon- en werkplaats op maat worden gecreëerd in de vorm van een tabel, als een nog meer geavanceerd dashboard waarbij de stroombewegingen op geografische kaartjes worden gevisualiseerd.

Daarnaast zijn de grensoverschrijdende statistieken in het kader van het Interreg-project beschikbaar via een dashboard op de website van Werkinzicht.

Andere interessante thema's

Mobiliteit tussen arbeidsmarktstatuten

Wat zijn de bewegingen tussen de verschillende arbeidsmarktposities werkend, werkloos en niet-beroepsactief?

Meer lezen

Werk naar werk transities

Wat zijn de bewegingen tussen werkende posities? Veranderen Vlamingen vaak van job?

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening (VAR)

Hoe voorzien we in de lokale arbeidsmarktmonitoring?

Meer lezen