You must have Javascript enabled to use this form.

De werkzaamheid in de Vlaamse gemeenten in kaart

Pasgang Katleen
Vanderbiesen Wouter
Werk.Focus

Vlaanderen kent een vrij hoog aandeel werkenden. Tussen de Vlaamse gemeenten onderling is er echter een grote regionale variatie in werkzaamheid. Om deze verschillen in werkzaamheidsgraad in kaart te brengen, doen we in deze Werk.Focus beroep op administratieve gegevens uit de Vlaamse Arbeidsrekening van het Steunpunt Werk. Omdat de Vlaamse Arbeidsrekening al meer dan tien jaar indicatoren voor de Vlaamse gemeenten in kaart brengt, kunnen we bovendien de evolutie in werkzaamheidsgraad over de periode 2006-2016 berekenen. Hoewel de algemene trend onmiskenbaar positief is, zien we ook hier een grote variatie tussen de Vlaamse gemeenten.

Download publicatie: 
Referentie: 

Pasgang, K., & Vanderbiesen, W. (2018). De werkzaamheid in de Vlaamse gemeenten in kaart (Werk.Focus 2018 nr.1). Leuven: Steunpunt Werk.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine