Ga verder naar de inhoud

Gebruikersgroep geïntegreerde arbeidsmarktprojecties

Het Steunpunt Werk zet de komende jaren in op de ontwikkeling van geïntegreerde arbeidsmarktprojecties (GAP) voor Vlaanderen. Hiermee willen we de toekomstige vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten in beeld brengen op het niveau van sectoren, beroepen en competenties, met als doel beter op potentiële mismatches te kunnen anticiperen.

Met dit project willen we tegemoetkomen aan de noden van een brede groep actoren uit het arbeidsmarkt- en onderwijsveld, zoals sociale partners, sectororganisaties, werkgevers, beleidsmakers, arbeidsbemiddelaars en anderen. Om hun noden goed te capteren, brengen we tweemaal per jaar een gebruikersgroep samen. Deze bijeenkomsten worden op een hybride wijze georganiseerd (in Brussel en online) en duren telkens ongeveer 1,5 uur. De kick-off meeting vond plaats op 24 oktober 2023. Op 27 mei 2024 lichtten we tijdens een GAP-seminarie de eerste resultaten van het project toe.

We nodigen je uit om als lid van de GAP-gebruikersgroep met ons te klankborden tijdens de ontwikkeling van het model. Ook als je er de eerste twee bijeenkomsten niet bij kon zijn, ben je welkom om je in te schrijven. Als je niet actief wenst deel te nemen, kan je er ook voor kiezen om via e-mail op de hoogte gehouden te worden van de resultaten van het project. Gelieve hieronder je voorkeur aan te geven.

Met vragen over het project of de gebruikersgroep kan je terecht bij Sarah Vansteenkiste.

Deelname aan de gebruikersgroep

Duid je voorkeur aan *