Ga verder naar de inhoud
Rapporten Copublicatie

Dashboard Levenslang Leren

18 mrt. 2024 — E. Desmedt - D. Daniëls - D. Kimps - S. Cabus - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

Levenslang leren en een cultuur van permanente vorming zijn al jaren kernwoorden in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Zo speelt het ontwikkelen van een leercultuur in Vlaanderen een centrale rol in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering (2019-2024), in het relanceplan Vlaamse Veerkracht en in het actieplan van het Partnerschap Levenslang Leren. Om de leercultuur in Vlaanderen verder te stimuleren en waar nodig bij te sturen, is het relevant om de belangrijkste indicatoren die ermee gepaard gaan te meten, met aandacht voor het verleden, het heden en de toekomst. Vanuit die optiek is er in 2022 vanuit het Departement Werk en Sociale Economie en het Departement Onderwijs en Vorming een eerste dashboard 'Levenslang Leren' (LLL) ontwikkeld, waarin gestreefd werd om de indicatoren rond LLL op een overzichtelijk manier te ontsluiten. In een samenwerking tussen onderzoekers van Idea Consult en Sarah Vansteenkiste vanuit Steunpunt Werk werd hier in 2023 verder mee aan de slag gegaan. Het eindrapport van deze samenwerking is nu beschikbaar. Het rapport bevat een concreet plan van aanpak (roadmap) om het huidige dashboard 'Levenslang Leren' verder te ontwikkelen tot een ambitieus dashboard dat de leercultuur in Vlaanderen kan meten, en daarbij niet alleen de deelname aan levenslang leren in kaart brengt, maar tevens zicht biedt op de bredere impact die levenslang leren heeft op de samenleving.

Referentie

Desmedt, E., Daniëls, D., Kimps, D., Cabus, S., & Vansteenkiste, S. (2024) Dashboard Levenslang Leren. Een onderzoek in opdracht van Departement Werk en Sociale Economie, Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen. Brussel: Idea Consult.