Ga verder naar de inhoud
Rapporten

De eerste job

20 dec. 2000 — T. Vandenbrande

Beschrijving

Jaarboek 'De arbeidsmarkt in Vlaanderen', editie 2000, hoofdstuk 9.

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden enkele tabellen opgenomen op basis van het SONAR-onderzoek. (1) Ze hebben betrekking op gegevens die verzameld werden bij Vlamingen geboren in 1976. In totaal werden 3 000 van de 23-jarige Vlamingen ondervraagd. De eerste resultaten van dit onderzoek werden uitgebreid gerapporteerd in deel IV van deze Jaarreeks. Hier selecteren we enkele tabellen die meer vertellen over de eerste job van deze jongeren.

Uit deze resultaten blijkt dat de zeer omvangrijke groep jongeren die de arbeidsmarkt betreden in een tijdelijk contract na enkele jaren (op de leeftijd van 23 jaar) nog steeds een werkzaamheid hebben die kan worden vergeleken met die van voltijdse intreders. Een deeltijdse job bij aanvang van de carrière blijkt een grotere hypotheek te leggen op de toekomstige kansen op een baan dan een tijdelijke intrede.

Reeds bij jongeren manifesteren zich de verschillen in arbeidsmarktpositie volgens geslacht en opleidingsniveau. De werkzaamheid ligt lager bij vrouwen en lagergeschoolden. Bovendien blijkt dat het inkomen van hooggeschoolden bij aanvang van de carrière veel hoger ligt dan dat van lagergeschoolden.


(1) Voor het gebruik van deze gegevens danken we het volledige SONAR-team, en in het bijzonder Walter Van Trier (coördinator SONAR) en Hilde Creten (onderzoeksmedewerker SONAR).

Methodologie

De gegevens voor dit hoofdstuk zijn afkomstig van de Studiegroep ‘Van Onderwijs naar Arbeidsmarkt’ (SONAR). SONAR is een samenwerkingsverband van onderzoekers uit de Vakgroep Sociale Economie (R.U.Gent), de Vakgroep Sociologie (V.U.B.), het Centrum voor Secundair en Hoger Onderwijs (K.U.Leuven), de Vakgroep Algemene en Publieke Economie (Ufsia-Universiteit Antwerpen), en de Sector Onderwijs en Arbeidsmarkt (HIVA). Het Steunpunt WAV zorgt voor de wetenschappelijke en adminsitratieve coördinatie. Deze studiegroep organiseerde in 1999 een enquête bij 3.000 jongeren geboren in 1976, naar de overgang ‘van school naar werk’. In deel IV van deze Jaarreeks werd reeds uitvoerig gerapporteerd over dit onderzoek, in dit hoofdstuk zijn enkele beschrijvende tabellen opgenomen. Hierbij werden respondenten waarvan een antwoord op een van de opgenomen variabelen niet gekend is, niet weerhouden.

De algemene methodologie bij dit jaarboek kan onder het hoofdstuk ‘ algemene methodologie’ worden geraadpleegd.

Download

Bijlagen