Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

De impact van organisatiestructuur op het probleemoplossend vermogen van teams

29 jun. 2021 — S. Desmet - S. De Bock - P. Álamos-Concha - B. Cambré

Beschrijving

De centrale onderzoeksvraag luidt: “Waarom, wanneer en hoe slaagt een team erin succesvol complexe problemen op te lossen, binnen de context van een innovatieve arbeidsorganisatie?”. We onderzoeken vier mechanismen die teamleden in volgorde doorlopen om tot een succesvolle manier van probleemoplossing te komen. Die mechanismen zijn intuïtieve patroonherkenning, cognitieve dissonantie, gedeeld perspectief en motivatie. Dit onderzoek wordt gevoerd aan de hand van de kwalitatieve onderzoeksmethode ‘process tracing’. In dit onderzoek worden causale mechanismen opgespoord (‘getracet’) in reële probleemsituaties. Deze probleemsituaties zijn de cases die in detail bestudeerd worden. In totaal worden in dit onderzoek 24 diepte-interviews afgenomen bij zes verschillende teams uit twee organisaties. Daaruit wordt een selectie gemaakt van 8 probleemsituaties of cases om verder te bestuderen. Uit de analyse blijkt dat teamleden zich enigszins bezighouden met zaken in vraag stellen, maar niet systematisch genoeg om echt relevante informatie betreffende signalen over opkomende werkproblemen vast te leggen of te onthouden. Cognitieve dissonantie treedt op, maar vaak als het al ‘te laat’ is. Het niet bereiken van een gedeeld perspectief is een mogelijke valkuil voor het succesvol oplossen van complexe problemen in teamverband. Dat hangt samen met de motivatie om bij te dragen aan de oplossing. In een aantal cases wordt geen gedeeld perspectief bereikt, waardoor de oplossing ook niet gedragen wordt door het team. We adviseren het proactief in vraag stellen van zaken om potentiële problemen op te sporen. Ook een geleidelijke aanpak van een verandering in de organisatiestructuur wordt aanbevolen, net als functionele integratie waarbij teamleden elkaars taken kunnen overnemen. Bovendien is duidelijke communicatie nodig om een vlotte teamwerking te garanderen. Een teamleider die discussies in goede banen leidt en knopen doorhakt waar nodig, draagt bij tot het probleemoplossend vermogen van teams.

Referentie

Desmet, S., De Bock, S., Álamos-Concha, P., & Cambré, B. (2021). De impact van organisatiestructuur op het probleemoplossend vermogen van teams. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(1), 186-193.